Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel

Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel

19. – 20.03.2015 toimus Taevaskoja Puhkekeskuses koolitus Narva Keeltelütseumi ja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajate jaoks. Koolitus oli korraldatud konkursi  „Üldõpetus ja ainetevaheline lõiming kooli õppekava rakendamisel“ raames ESF programmi „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008–2014“ toel (SA Innove).

Koolituse üldeesmärk oli Narva Keeltelütseumi ja Võru Täiskasvanute Gümnaasiumi pedagoogide koostöövõrgustiku arendamine ning Huvitava Kooli põhimõtete rakendamine (kool on avatud keskkond, valikute ja otsustusvõimaluste pakkuja ning loov ja intellektuaalne pingutus). Kokku osales koolitusel 21 õpetajat: 10 Võrust ja 11 Narvast.


Koolitus koosnes parimate praktikate jagamisest, individuaalsest tööst (õpetajate eneseanalüüs) ja tööst paarides (reflekteerimine ja edasiste koostöötegevuste planeemine).

Koolituse alleesmärgid olid:
1. Muuta partnerkoolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on edukalt kooli huvitavamaks teinud: koolitajateks on partnerkoolide esindajad, kelle tunnid on kõige huvitavamad, kasutavad ainetevahelist lõimingut ja lähtuvad uue riikliku õppekava väärtustest.
2.  Arendada partnerkoolide pedagoogide professionaalsust koolitajana (koolituse läbiviijad, 3 inimest) ja õppeprotsessi arendajana (koolitusest osalejad, 20 inimest), tagada pedagoogiliste teadmiste levitamist.
3. Toetada partnerkoolide arengut riiklike õppekavade rakendamisel ja õppimise ning õpetamise huvitavamaks ja nüüdisaegseks muutmisel: projekti tulemusena tekib koostööideede pank, mille algatusi õpetajad rakendavad koostöös.
4.  Toetada õpetajat tema isikliku töö analüüsimise ja enesearendamise oskuste kujundamisel, reflektsiooni ja professionaalset enesearendamist kooskõlas õpetaja 7. taseme kutsestandardiga  (kutsestandardi punktid A 2.4.1. ja 2.4.2. ning B 2.4.).

Koolituse õhkkond oli sõbralik ja innustav. Koostöö jätkub!