"Narva Keeltelütsem on huvitav kool!" (Erasmus+ KA1)


Projekt "Narva Keeltelütsem on huvitav kool!" on loodud algatuse Huvitav Kooli põhimõtete rakendamise Narva Keeltelütseumis, kooli uue arengukava ettevalmistamise, õpetajate pädevuste arendamise ja kooli töö kaasajastamine ja muutunud õpikäsituse rakendamise eesmärkidega. Projekti raames toimus 7 õpetaja (füüsika, geograafia, inglise keele õpetajad ja sotsiaalpedagoog) kvalifikatsiooni tõstmine erinevates Euroopa riikides. Projekti põhiaspektid: toetav õppekeskkond, õpetaja areng, uued tehnoloogiad ja kaasaegsed õppeviisid. Kõik õpetajad osalesid struktureeritud koolitustel: "Integration and Multiculturality", "A Satisfying School, positive environments and new technologies", "Digital classrooms (making educational flash animations for classroom use)", "Peer Coaching as a Sustainable Source of Professional Development", "Flipped Classroom", "Encouraging creative thinking", "Classroom Management Solutions for Teachers: new Methodologies, Effective Motivation, Cooperation and Evaluation Strategies" (with the focus on innovative and effective methods and tools for Project and Competence Based Learning) ja "Innovative Teacher – Motivated Student: Collaborative Problem Solving". Kursused toimusid Hispaanias, Horvaatias, Itaalias, Tšehhis, Portugalis ja Türgis koolivaheaegadel. Kõik projektis osalejad kajastasid oma õppetulemusi veebilehel https://nklteachers.pb.online ja koolitasid teisi õpetajaid selleks, et rakendada Huvitava Kooli põhimõtteid süsteemselt. Projektis osalejad said väärtuslikku kogemust, mis mõjutas nende elu ja tööd. Kindlasti tulid uued võimalused, laiem silmaring, otsustamisoskus, avatus uuendustele.

 Projektil on suur mõju õpilastele, kuna tänu õpetajate uutele teadmistele ja kooli uuendustele koolis olemine muutub palju huvitavamaks ja turvalisem.
 Kooli jaoks antud projekt on suur samm ja sissepääs uue arengukava koostamiseks ja Huvitava Kooli põhimõtetele vastamiseks. See annab meile ka suurema suutlikkuse tegutseda ELi/rahvusvahelisel tasandil (paremad juhtimisoskused ja tegevuse rahvusvaheliseks muutmise strateegiad; tugevdatud koostöö teistest riikidest pärit partneritega; ELi/rahvusvaheliste projektide kvaliteetsem ettevalmistamine ja elluviimine).
Tutvu projekti osalejatega ja uuri rohkem siit: https://nklteachers.pb.online