Säästlikkus kui elustiil

Säästlikkus kui elustiil

Säästlikkus kui elustiil

Projekt võtab aluseks jätkusuutliku arengu põhimõtted kui keskendub üksikisikule, lähtudes põhimõttest, et iga üksikisik saab muuta planeedi elukäiku. Noorena loodud jätkusuutliku (säästliku) elustiili harjumus aitab tagada selle jätkumist ka edaspidises elus.

Projekti peaeesmärgiks on luua olemasoleva inglise programmi põhjal Eesti oludele vastav säästlikku elustiili propageeriv programm alaeesmärkidega:   

1) Muuta tarbimisharjumusi nii koolis kui kodus. 
2) Edendada võetude kohustuste kirjalikku ülestähendamise läbi nn lifestyle contract'i 
3) Näidata noortele, et nad saavad ise ellu viia muutusi oma elustiili ja valikute kaudu.  

Projekti tegevused koosnevad järgmistest osadest:

1. Töötoad üldhariduskoolides - tegemist on 13-16 aastastele otseselt individuaalsete käitumisharjumuste käsitlemisele suunatud töötubadega, mille jooksul jagatakse üldinformatsiooni säästliku elustiili olemusest ja praktiseerimisest ja viiakse läbi käitumise mõjutamisele suunatud interaktiivseid harjutusi. Olulise osana järgneb töötoa läbiviimisele n-ö lifestyle contract, mis koostöös kooli õpetajaga kogutakse hiljem kokku, ning selle kaudu saab hinnata töötoa tegelikku mõju noortele. Tegemist on kirjaliku nn elustiili lepinguga, mille eesmärgiks on, et õpilased võtaksid endale kohustuse oma käitumist muuta ja seeläbi saaksid ka säästlikust elustiilist konkreetset kogemust. Leping koosneb kahest osast. Esmases järjekorras vastavad osalejad küsimustele sellest vaatenurgast, et mida ja kui palju nad hetkel säästliku elustiili elamiseks ära teevad. Seejärel iga õpilane võtab endale konkreetsed kohustused valdkondades, kus ta saaks midagi paremini teha ja teeb kahe nädala jooksul ülestähendusi.     

2. Programmijuhendi koostamine eesti ja vene keeles. Alusmaterjaliks on Peace Child Internationali inglise keelne materjal. Eesti oludele vastava kohandatud versiooni loomiseks pannakse kokku töögrupp ja viiakse läbi töökohtumised, mille eesmärgiks on erinevate jätkusuutlikkuse ekspertide, õpetajate, keskkonnakaitse alaste MTÜde ja noorte kaasamine programmijuhendi valmimisse. Eesti ja vene keelse programmijuhendi koostamisprotsessi juhitakse Peace Child Internationali Eesti esinduse Peace Child Eesti poolt.


Projekt on kavandatud kui pilootprojekt, ehk projekti edukal õnnestumisel näeme võimalust laiendada programmi teistesse maakondadesse ning järk-järgult üle-Eestiliseks. Jätkusuutlikkuse tagamiseks on projekti oluline osa juba mainitud programmijuhendi koostamine eesti ja vene keeles Peace Child Internationali poolt avaldatud inglise keelse materjali põhjal. Tegemist ei oleks üks-ühese tõlkega vaid kohandatud versiooniga. Programmijuhendile on ka planeeritud võimalikult põhjalik levituskava, et tagada selle toimimist abivahendina programmi jätkamisel.

Projekti rahastab
Keskonnainvesteeringute Keskus 
Keskkonnateadlikkuse programmi raames.


Projekti toetavad:

Tallink Grupp Tallink

MTÜ Peace Child Eesti Peace child

 Elustiili leping

 Projekti presentatsioon

Säästlikus kui elustiil

Projekti "Säästlikus kui elustiil" elluviimisel osalevate koolide vahel kuulutatakse välja konkurss aktiivsemate noorte osalejate tunnustamiseks.

Registreerimise tähtaeg on 25.10.2013, meiliaadressile ske@sscw.ee.

Konkurss avati 20.09.2013 ja kestab kuni 22.11.2013

Osalemistingimused:

1. Osale aktiivselt oma koolis toimuvatel töötubadel, mida viib läbi projektimeeskond ja mis toimuvad kooli poolt valitud teemadel
2. Täida ühe kuu jooksul (4 nädalat) elustiili lepingut ja esita see oma õpetajale.
3. Kirjuta väike essee teemal "Minu elustiil - säästlikkus! Mis see on?»
4. Ühine Programmi Facebooki kontoga

Žurii valib kõige aktiivsete osalejate esseede seast parima. Kõik osalejad saavad tunnistus ning auhinnalistele kohtadele on ette nähtud kingitused partneritelt ja toetajatelt. Neiks on kingitused Tallink Gruppi poolt (Tallink Spa Keskusse külastamine terveks päevaks, meened, kottid, T-särgid, mapid) ja peaauhind kruiisireis Stockholmi 4-le inimesele millega kaasneb ka automaantne osalemine projekti teises osas. 
Auhindade jagamine toimub tunnustamisüritusel projekti lõpus detsembri alguses 2013.

Registreerimiseks:

1. Oma nimi ja perekonnanimi
2. Sünniaeg
3. Kontaktinfo: kontakt telefon ja email.
4. Kooli nimi, ja klass.

Essee ja täidetud elustiili lepingu esitamise tähtaeg on 15.11.2013, meiliaadressile ske@sscw.ee. 

Lisainfo: Vassili Golikov, "Säästlikkus kui elustiil” projekti juht, tel: 55602993, e-mail: vassili@sscw.ee