Keelekümblus

1.e klass
2.e klass
3.e klass
4.e klass
5.e klass
6.e klass
7.e klass
8.e klass
9.e klass

KEELEKÜMBLUSPROGRAMM

KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI LOGO


KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI PÕHIMÕTTED

Keelekümblus on õppeviis, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist – laps saab suhu võõrkeele ilma emakeelt kahjustamata. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe lisaks keeletundidele ka teistes ainetundides, riiklike õppekavade alusel õppimise ajal, vähemalt 50% sihtkeeles. 
Varase keelekümbluse mudeli puhul toimub põhikooli lõpuks vähemalt 60% õppest eesti keeles, s.o õppekeeleks loetakse nende õpilaste puhul eesti keel. Vene keele kui emakeele õppega alustatakse teise klassi teisest poolaastast. Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, kuni moodustab 6. klassist ligikaudu 40% õppekava mahust.
Hilise keelekümbluse mudelit rakendatakse põhikooli teise astme 4., 5. või 6. klassist alates. Programmi vältel moodustavad eesti keel ja eesti keeles õpitavad ained vähemalt 60% õppekava mahust. Eestikeelse õppe mahu kujundamisel ja ainete valikul eestikeelseks õppeks juhindub kool põhikoolijärgseks õppeks vajaliku keeleoskuse saavutamise ootusest.

EESTI KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI ÜLDEESMARGID

  • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);


  • vene keele valdamine eakohasel tasemel;


  • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes, näiteks matemaatikas;


  • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;


  • kolmanda keele hea oskus.KEELEKÜMBLUSKESKUSE KONTAKTANDMED

Alates Alates 2020. aastast koordineerib keelekümblustegevusi Haridus- ja Noorteameti mitmekeelse õppe büroo.

Rohkem keelekümbluse kohta loe siit:

  https://harno.ee/keelekumblus#programmist

Rohkem muukeelse õppija toetamisest loe siit:

   https://oppekava.ee/muukeelse-oppija-toetamine/

Facebooki grupid:

    Keelekümblusõpetajate võrgustik

    www.facebook.com/keelekymblusprogramm/

 


KEELEKÜMBLUSKLASSID  2023/2024Varane keelekümblus


1.e klass (18 õpilast, klassijuhataja Anželika Butkevitš)


2.e klass (19 õpilast, klassijuhataja Natalja Sukhova)


3.e klass (23 õpilast, klassijuhataja Nadežda Iljina)


4.e klass (23 õpilast, klassijuhataja Natalja Fedotova)


5.e klass (15 õpilast, klassijuhataja Natalja Sukhova)


6.e klass (22 õpilast, klassijuhataja Marina Jarmuhhamedova)


7.e klass (6 õpilast, klassijuhataja Alina Panova)


8.e klass (16 õpilast, klassijuhataja Svetlana Talvet)


9.e klass (5 õpilast, klassijuhataja Jelizaveta Šestakova)KEELEKÜMBLUSE ÕPETAJAD


Keelekümblusklassides töötavad õpetajad

Aleksandrova, Nelli

Vene keele õpetaja

Alloja, Anu

Eesti keele õpetaja

Butkevitš, Anželika

Algklasside õpetaja

Deineko, Inna

keemia õpetaja

Domaškevitš, Vassili

Tööõpetuse õpetaja

Fedotova, Natalia

Algklasside õpetaja

Iljina, Nadežda

algklasside õpetaja

Jarmuhamedova, Marina

Inglise keele õpetaja

Jepifanova, Jevgenia

Inglise keele õpetaja

Kanev, Adrei

Kehalise kasvatuse õpetaja

Komarova, Natalia

Eesti keele õpetaja

Küng, Aive

Ajaloo õpetaja

Lebedeva, Jelena

Eesti keele õpetaja

Lepik-Irie, Anne

Bioloogia õpetaja

Makarenko, Tatjana

Matemaatika õpetaja

Margaryan, Margarita

Rütmika õpetaja

Matvejeva, Jelena

Õppealajuhataja, eesti keele õpetaja

Müller, Lilia

Muusikaõpetuse õpetaja

Nazarova, Valeria

ITspetsialist

Nikitina, Anna

Eesti keele õpetaja

Nossova, Julia

Inglise keele õpetaja

Otvagina, Julia

Inglise keele õpetaja

Panfiljonok, Svetlana

Vene keele õpetaja

Panova, Alina

Inglise keele õpetaja

Pechkurova, Oksana

Matemaatika õpetaja

Rätsep, Julia

Inglise keele õpetaja

Šestakova, Jelizaveta

Vene keele õpetaja

Sharkov, Sergey

Keemia ja geograafia õpetaja

Šiškova, Natalja

Algklasside õpetaja

Smirnova, Ljudmila

Saksa keele õpetaja

Stulova, Veronika

Inglise keele õpetaja

Sukhova, Natalia

Algklasside õpetaja

Šutova, Ninel

Tööõpetuse õpetaja

Talvet, Svetlana

Matemaatika õpetaja

Tarassova, Natalja

Matemaatika õpetaja

Tsatsuro, Maria

Kunsti ja ajaloo õpetaja

Tšerkašin, Aleksander

Füüsika õpetaja

Tšerkašina, Nadežda

Direktor, loodusõpetuse õpetaja

Vulla, Marika

Muusikaõpetuse õpetaja

Yi Chengrui

Hiina keele õpetaja

Zabolotnaja, Natalja

Eesti keele õpetaja