Tuulik

Tuult tuulikutele 2

Projektist

“Tuult tuulikutele 2″ on jätkuprojekt, mille aluseks varasem uuring teemal, milliseid keskkonnaprojekte vajavad tänapäeva koolid. Muu hulgas selgus küsitlustest, et õpilased tunnevad halvasti loodust ja keskkonda ning esineb raskusi ühest kooliastmest teise minekul. Nende probleemidega tegelebki projekt “Tuult tuulikutele 2″

Seatud on neli eesmärki:

    * Õpetajad ja õpilased omandavad paremad teadmised loodusest,
    * Arendatakse õpetajate meeskonnatöö oskusi,
    * Paraneb koolide omavaheline keskkonnateemaline koostöö,
    * Koolis paraneb koostöö erinevate kooliastmete vahel.

Projektis osaleb kuus kooli:

    * Haljala Gümnaasium
    * Kilingi-Nõmme Gümnaasium
    * Narva Humanitaargümnaasium
    * Rannu Keskkool
    * Narva Soldino Gümnaasium
    * Tallinna Reaalkool

Igas kool viib läbi algklassiõpilastele suunatud loodus- või keskkonnateemalise projekti, mille valmistavad ette algklasside  ja aineõpetajad koos  gümnaasiumiõpilastega. Kooliprojektide ettevalmistamist ning teostamist juhendab MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Projektis osalevad koolid külastavad teisi projektikoole ning tutvuvad  neis läbiviidavate tegevustega. Iga kool võtab oma koolisisese projektikäigu kokku artiklis, mille avaldame siin leheküljel.

Projekti toimumisaeg: dets 08-dets 09

Projekti korraldaja: MTÜ Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED

Projekt toimub SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel.

Projekti bloog on siin.