NARVA KEELTELÜTSEUM 2020 TEEL

NARVA KEELTELÜTSEUM 2020 TEEL

ERASMUS+ kooli töötajate õpirännete projekt (KA1)

2016 - 2017

Antud projekti raames täiendasid meie kooli õpetajad end keeleõppe, LAK-õppe, loodusteaduste, e-õppe, ettevõtluse õpetamise ja projektijuhtimise valdkondades.

Projekti töösse olid kaasatud kooli direktor, õppealajuhataja ja 8 õpetajat.

Individuaalne enesetäiendamine välismaal oli esimene kogemus ja väljakutse umbes iga projekti osaleja jaoks.

Me soovime olla kooliks, kus õpetajad ja õpilased valdavad inglise keelt vabalt, osalevad rahvusvahelises koostöös õppeprotsessi raames, töötavad ja suhtlevad maailmaga nii virtuaalselt kui ja reaalselt, tunnevad vastustust oma ühiskonna homse päeva eest, tegelevad oma projektide ja algatustega ning käsitlevad kooli arengukeskkonnana.

Digitaalne keskkond, ainete vaheline lõimimine, ettevõtluse toetamine, inglise keele valdamine, rahvusvaheline projektitöö õppeprotsessis on need vahendid, mis aitavad meie õpilasi 21. sajandi pädevuste omandamisel.

Kõik projektis planeeritud täiendkoolitused olid seotud riikliku õppekava läbivate teemadega.

Projekti otsesed eesmärgid:

1. 10 õpetajate professionaalsete (seotud koolituse teema ja korraldusega) ja võtmepädevuste täiendamine (suhtlus võõrkeeltes, teadmised teaduse ja tehnoloogia alustest,  infotehnoloogiline pädevus, õppimisoskus, isiklik, kultuuridevaheline, sotsiaalne ja kodanikupädevus, algatusvõime ja ettevõtlikkus, kultuuriteadlikkus ja kultuuriline eneseväljendus).

2. Uute kontaktide loomine kooli rahvusvahelistumise jaoks.

3. Kooli pädevusvaldkondade laendamine ja tegevuste kaasajastamine (koolituste tulemused kasutatakse uue arengukava koostamisel ja õppiprotsessi korraldamise muudatuste planeerimisel).

4. Ettevalmistus rahvusvaheliste grupide õpetamiseks koolis.

Õpirännete tulemusena omandasid õpetajad väliskogemuse üksi, kohtusid enda ja maailmaga, parendasid teadmisi konkretsetes valdkondades.

Koolitused projekti raames:

01.08.2016 - 12.08.2016 “English for Effective Communication” (UK), osaleja Nadežda Tšerkašina

14.08. – 27.08.2016 “Literature and Drama in Language Teaching with David Farmer and Alan Pulverness” (UK), osaleja Vasili Nosov

29.08. – 02.09.2016 "Education for sustainable development" (Kreeka), osaleja Veronika Žurina

24.09. – 30.09.2016 “PLANNING AND MANAGEMENT OF SUCCESSFUL ERASMUS+ PROJECTS” (Hispaania), osaleja Olga Žukova    

24. – 30.10.2016 "Language Learning Fun and Games -Methodology for Primary School"(Malta), osaleja Irina Ivanichenko

24. – 30.10.2016 "Methodology Revisited, Revitalised & Re-energised"(Malta), osaleja Julia Otvagina

20. – 25.03.2017 "Teaching Entrepreneurship in Schools: Experiential approach" (Sloveenia), osaleja Tatsiana Kupratsevich

24.07. – 04.08.2017 "CLIL in Dublin: Content and Language Integrated Learning" (Iirimaa), osaleja Sergei Pavlov

06.08. – 12.08.2017 “Tablet and Smartphones: using mobile devices in class” (Itaalia), Sergey Sharkov

15.10. – 21.10.2017 "CLIL and its benefits" (Saksamaa), osaleja Natalja Fedotova