Ökoloogiline kokkutulek „Sinu jälg planeedil”

Ökoloogiline kokkutulek „Sinu jälg planeedil”

 Kevadel  2015. aasta Narva Keeltelütseumis oli läbinud projekt "Ökoloogiline kokkutulek „Sinu jälg planeedil”.


Kokkutulekus osaleti õpilased Narva Keeltelütseumist, Vastseliina Gümnaasiumist, Sõmerpalu Põhikoolist, Osula Põhikoolist 8.-11. klassist, kes on aktiivselt huvitatud kekkonnakaitse tegevuses, osalevad loov- ja uurimustöödest antud teemal.

Projekti käigus viidi läbi järgmised üritused:  õkoloogiline kokkutulek, üurimisprojektide esitlus ja kaitsmine, loeng-vestlus „Ökoloogilised probleemid”, sotsiaalse ökoloogilise reklaami võistlus, Allmaa-muuseumi külastustamine, keskkonnamängud, eksursioon Ida-Virumaa suure ettevõttele AS Narva Vesi, koostöö plaanide arutlemine.

Projekti tegevused annavad võimaluse õpilaste siduda oma edasine haridustee ja töö loodus- ning reaalainetega, kujundada ja suurendada õpilastes kodanikuvastutust ja anda võimalus osaleda loodushoiutöös, et väljendada oma kodanikuhoiakut võideldes puhtama ja säästlikuma keskkonna eest.


Projekt toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.