Meie kodumaa mineviku radadel

 Meie kodumaa mineviku radadel

Tänu antud projektis osalemisele õpilased mitte ainult teoreetiliselt tutvusid Eesti Vabadussõja ajalooga, Eesti omariikluse sünniga ja Eesti riiklusega ning kultuurilooga seotud paikadega  vaid on näinud neid oma silmadega.Osaledes õppeekskursioonidel, laiendasid Narva Humanitaargümnaasiumi vene õppekeelega õpilased  oma teadmisi Eesti Vabadussõja ajaloo kohta,  saanud lisateadmisi ning tutvusid oma kodumaa ajalooga.Projektis osalenud  Narva Humanitaargümnaasiumi venekeelsed õpilased (sealhulgas kolmandate riikide ja määratlemata kodakondsusega õpilased), kokku 40 õpilast. Lisaks kutsutati projekti tegevustest osa võtma ka kõiki oma kooli õpilasi, samuti nende vanemaid ja kooli õpetajaid. Niimoodi saanud käesolevast projektist kasu kõik Narva Humanitaargümnaasiumi õpilased, samuti nende vanemad ja õpetajad.

Pedagoogide ja 9.klasside klassijuhatajate hinnangul  tänu projektile õpilaste teadmised Eesti riigi ajaloo, kultuuriloo ja Eesti kodakondsusest  paranesid märgatavalt. Ka need õpilased on saanud palju info kodakondsusega seotud õiguste ja kohustuste kohta, samuti kodakondsuse saamisega seotud küsimuste kohta.