Korrad

Kodukord
eesti keeles | vene keeles

Distantsõppe korraldamise kord
eesti keeles | vene keeles

JUHIS COVID-19 HAIGE LÄHIKONTAKTSELE
eesti keelesvene keeles

Asjaajamiskord 
 eesti keeles

Sisehindamise kord
 eesti keeles 

Narva Keeltelütseumi vastuvõtu tingimused ja kord
 eesti keeles

Arenguvestluste korraldamise tingimused ja kord
 eesti keeles 

Õpetajatega arenguvestluse läbiviimise kord
 eesti keeles

Õpetaja vaba ametikoha täitmise konkursi läbiviimise kord
 eesti keeles

Narva Keeltelütseumi õpetajate kutse enesetäienduse kord
 eesti keeles 

Raamatukogu eeskiri
 eesti keeles | vene keeles

Narva Keeltelütseumi tuleohutusnõuded 
 vene keeles

Narva Keeltelütseumi hädaolukorra lahendamise plaan
eesti keeles

Narva Keeltelütseumi palgakorraldus
eesti keeles

Narva Keeltelütseumi hankekord
eesti keeles

Andmekaitsetingimused nõusoleku alusel isikuandmete töötlemise korral
eesti keeles | vene keeles