Projekt "Õpime koos sõpradega!"

Antud projekti eesmärgiks oli viia venekeelseid kooliõpilasi keele- ja kultuuribarjääre vähendavasse keskkonda, kaugele kodust, kus neil oleks võimalik harjutada toimetulekut olmesituatsioonides eestikeelses keskkonnas.


Selleks käesoleva projekti raames loodi 10 -11- aastastele Narva Keeltelütseumi õppijatele laagrikeskkond eesti keele aktiivseks kasutamiseks   Sõmerpalu põhikooli koostöös.


Projekti sihtrühmaks oli venekeelsed õpilased Narva Keeltelütseumist (4 . klassist), ja vastavalt 10 tugiõpilast (6. – 7. klassist) Sõmerpalu Põhikoolist.      
Projekti tegevused võimaldasid projekti osalejatel parandada eesti keele oskust vahetu suhtlemise ja ühistegevuse kaudu eestlastest eakaaslastega.