Suvine keskkonnalaager

Narva Humanitaargümnaasiumi suvine keskkonnalaager

Looduslaagri tulemusena õpivad Narva Humaniraargümnaasiumi õpilased kui ka nende õpetajad süvitsi tundma Ida-Virumaa looduskeskkonda, tuginedes laagri käigus läbiviidud üritustele.


Looduslaagri jooksul kogutakse andmeid Ida-Virumaa ümbruse ökosüsteemidest (jõgi, mets, meri jt). Keskkonnaalase spetsialistide juhendamisel tehtud praktilised tööd looduses tõstavad nii õpilaste huvi kui ka neid juhendavate õpetajate keskkonnahariduslikku kvalifikatsiooni ja motivatsiooni.


Looduslaagri tulemuseks on kogutavate keskkonnaandmete hariduslik väärtustamine. Õpilased saavad lisateavet Ida-Virumaa keskkonnaprobleemide iseloomust ja nende lahendamise võimalustest. Kokkuvõttes suureneb õpilaste ja õpetajate vahendusel suure hulga õpilaste (ja nende lähikondsete) keskkonnateadlikkus ning säästev ning jätkusuutlik suhtumine looduskeskkonda.


Looduslaagri läbiviimise ajal lapsed võtavad osa erinevatest loodusüritustest, mille käigus õpilased teevad rühmatööna jõe-, metsa-, mere- ning õhuvaatlusi, hindavad ümbritseva keskkonna seisundit, abistavad Narva-Jõesuu randa koristama jne.


Projekt  toetab  Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.