ESF projekt: „Filmitegijad“ nr 2014-2020.1.03.18-0165

ESF projekt: „Filmitegijad“ 
Taotleja: Narva Keeltelütseum
Koostööpartnerid:
1. Narva Kesklinna Gümnaasium
2. Narva Eesti Gümnaasium
Projekti periood: 01.10.2018 - 01.11.2021
Projekti kogumaksumus: 141 667,20 eurot
Projekti põhieesmärgiks on Narva Keeltelütseumi, Narva Eesti Gümnaasiumi ja Narva Kesklinna Gümnaasiumi õpilaste digipädevuse arendamise toetamine digitaalse sisu loomise kaudu.

Projekti väljundid:
1. Uuendusliku ja kaasaegse õppevara soetamine
2. Õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õppematerjali arendamine
3. Õppevara kasutuselevõtuks vajaliku õpetajate täiendusõppe läbiviimine
4. Õppevara kasutuselevõtuks vajaliku ühiskasutuse korraldamine

Projekti tulemusena uuendatakse koolides järgmisi tööaspekte: õpikeskkond, uute tehnoloogiate kasutamine, kaasaegsete metoodikate rakendamine multimeedia õppevara abil. Osalevate koolide õppeprotsess muudab praktilisemaks ja kaasaegsemaks.

Projektijuht: Yuliia Dem, tel. 55921787, juliademdp@gmail.com