Breaking Barries

Rahvusvaheline projekt "Breaking Barriers"

Lõppemas on projekt “Breaking Barriers”, mille partneriks on Narva Keeltelütseum koos Läti ja Soome õppeasutustega.

Projekti märksõnadeks on kaasamine ja toetus igale lapsele, sõltumata tema võimetest ja omadustest. Projekti eesmärk oli luua praktilisi lahendusi kaasava hariduse kvaliteedi parandamiseks.

Igas riigis on oluliseks hariduse kvaliteedi kriteeriumiks personaliseeritud haridus, mis kaasab iga lapse ja noore täiel määral õppimisse. Kaasav haridus on elukestva võrdõiguslikkuse alus. Kaasav kool on kättesaadav igale lapsele, nõustudes sellega, et iga laps on erinev.

Projekti käigus toimus kolm partnerriikide töökohtumist: Läti, Soome ja Eesti.

Esimene töökoosolek toimus 12.06.23-14.06.23 Ventspilsis (Läti). Kohtumisel võrreldi erivajadustega õpilaste tugisüsteemide korraldust nii kooli kui ka riigi tasandil. Programmi raames külastati nii tavakoole, kus kasutatakse kaasavat haridust, kui ka raske puudega lastele mõeldud eriõppeasutusi. Samuti oli üks koolipäev pühendatud õpilaste emotsionaalse intelligentsuse arendamise tähtsusele.

Teine töökoosolek toimus 25.09.23-27.09.23 Helsingis (Soome). Kohtumise käigus külastasid projektis osalejad koole ja Metropolia Rakenduskõrgkooli, kus tutvuti kaasava hariduse positiivsete näidetega. Spetsialistidel oli võimalus vahetada kogemusi, võtta kasutusele kasulikke õppemeetodeid ja praktikaid ning ideid kooliruumi kohandamiseks.

Projekti kolmas ja viimane etapp toimus 11.06.24 -14.06.24 Eestis.

Programmi käigus külastasid Narva Keeltelütseumi esindajad koos partneritega Soomest ja Lätist Vivere erakooli, kus rakendatakse edukalt kaasava hariduse põhimõtteid. Samuti külastasime kohtumise käigus Mõdrikul asuva Tallinna Tehnikakõrgkooli osakonda, kus koolitatakse tulevasi sotsiaaltöötajaid.

Projekti peamiseks lõpuetapiks oli 14. juunil 2024 Narva Keeltelütseumis toimunud lõpuseminar. Seminarile olid oodatud Narva linna kultuuriosakonna esindajad, Narva linna koolide esindajad ja kõik huvilised.

Seminari käigus jagasid iga projekti partnerriigi esindajad tehtud töö tulemusi, oma kogemusi ja kasulikke näiteid praktilisest tööst.

Seminari esimeses osas tutvustati külalistele Narva Keeltelütseumi tugispetsialistide tööd, hariduslike erivajadustega laste toetamisel kasutatavaid meetodeid, kaasava hariduse meetodeid, laste sotsiaalsete oskuste ja emotsionaalse intelligentsuse arendamise võimalusi.

Tehtud töö tulemused võeti ka kokku:

Projekti Breaking Barriers raames viisid kooli tugispetsialistid läbi õpetajatele suunatud kovisioone, individuaalkohtumisi ja konsultatsioone ning ümarlaudu kooliväliste spetsialistide kaasamisega.

Narva Keeltelütseumis loodi lastele puhkealad ja soetati mürasummutavad kõrvaklapid, mis vajadusel aitavad lastel õppeprotsessile keskenduda.

Projekti teemast inspireerituna näitasid gümnaasiumiastme õpilased suurt huvi kaasava hariduse arendamisele, laste emotsionaalse intelligentsuse arendamisele, laste vaimse tervise hoidmisele ja koolikiusamise ennetamisele suunatud ürituste läbiviimise ja meistriklasside korraldamise vastu. 2024-2025 õppeaastal viiakse õppejõudude ja tugispetsialistide toel nende ideed ellu uurimis- ja praktiliste tööde raames.

Seminari teises osas said külalised osa võtta töötubadest. Üks töötubadest “Kogukonnatunne ja osalus kõigile Soome põhikoolis” korraldasid Soome kolleegid. Teine ruum “Läti õppekeelele ülemineku õppetunnid hariduses. Lahendused leitud”. Järgmisena oli külalistel võimalus osa võtta inglis- ja venekeelsetest kovisioonidel, mida viisid läbi osalejad Eestist.

Seega võib märkida, et projekti Breaking Barriers partnerriikide esindajate ühistöö käigus töötati välja lahendusi ja lähenemisi kaasava hariduse parandamiseks koolides ning igas eraldiseisvas õppeasutuses võeti kasutusele oma meetodid õpilaste toetamiseks eriõppega. vajadustele.

Avaldame sügavat tänu Narva Keeltelütseumi direktorile Nadežda Tšerkašinale ja projekti koordinaatorile Eestist Elena Lohmatovale võimaluse eest osaleda projektis Breaking Barriers!

Sotsiaalpedagoog Daria Ivanova,

Psühholoog Alisa Seppenen,

Logopeed Mekhriban Matrasulova.