Tööpakkumised

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega keemia õpetajat ja 0,5 koormusega geograafia õpetajat. Õppetöö toimub vene keeles.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 15.05.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,75 koormusega matemaatika õpetajat. 


Õppetöö toimub eesti keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22. 04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,3 koormusega ujumise õpetajat. Õppetöö toimub eesti keeles.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 1,0 koormusega  matemaatika õpetajat. Õppetöö toimub vene keeles.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 1,0 koormusega ajaloo ja kunsti õpetajat. Õppetöö toimub eesti keeles.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab täiskoormusega vene keele ja kirjanduse õpetajat. 

Õppetöö toimub vene keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. 

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 1,0 koormusega  kunsti ja kirjanduse õpetajat. Õppetöö toimub eesti keeles.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab täiskoormusega kehalise kasvatuse õpetajat. Õppetöö toimub eesti keeles.


Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 1,0 koormusega  inglise keele õpetajat.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab täiskoormusega eesti keele teise keelena õpetajat põhikoolis ja gümnaasiumis. 


Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 29. 04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. 


Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 1,0 koormusega loodusainete õpetajat põhikoolis. 

Õppetöö toimub eesti keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressile Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad. 

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega logopeedi

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 05.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri,

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega eripedagoogi

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 05.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri,

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 1,0 koormusega  inglise keele õpetajat.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,75 koormusega  inglise keele õpetajat.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 22.04.2024. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749