Tööpakkumised

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 1,0 koormusega matemaatika õpetajat alates 01.09.2021. 


Töö toimub vene keeles. 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 01.07.2021. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega logopeedi ja 0,5 koormusega abirühmaõpetajat. 


Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 15.06.2021. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus (CV);

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad

Lisainfo tel. 35 70749