Loodusõpetus, Bioloogia ja Inimeseõpetus

http://www.ebo.ee/ Eesti loodusolümpiaadid

http://www.looduskalender.ee/ Eesti loodusest sait, viited veeb-kaameritele.

http://www.bioneer.ee/ Bioneerid on inimesed, kes ostivad koos uusi innovaatilisi lahendusi eesseisvatele keskkonna- ja sotsiokultuurilistele probleemidele, mille juured asuvad meie väärtushinnangutes ja maailmavaates.

Loodusõpetus: 
http://geograafia.weebly.com/uploads/4/0/4/1/4041469/loodussonastik_iikooliastmele.pdf Loodussõnastik II kooliastmele
http://bio.edu.ee/taimed/ Eesti taimed 
http://bio.edu.ee/loomad/ Eesti selgroogsed 
https://soo.elfond.ee/filmid/ Soofilmid
https://www.loodusmuuseum.ee/ Eesti loodusmuuseum
http://www.natmuseum.ut.ee/  Tartu Ülikooli loodusmuuseum

Bioloogia:
www.keskkonnaamet.ee/ Keskkonnaamet: informatsioon mitmesuguste reeglite ja eeskirjade kohta
https://mudelid.5dvision.ee/ Põhikooli loodusteaduslikud mudelid
https://www.ebu.ee/vabavara.php Bioloogia esitlused ja töölehed

Inimeseõpetus:

https://peaasi.ee/ Vaimse tervise veebileht
https://toitumine.ee/ Toitumine
https://seksuaaltervis.ee/ küsimused seksuaalsuse, tervise, lähedaste suhete, lastesaamise, rasestumisvastaste meetodite, sugulisel teel levivate haiguste jpm. teemadel.
http://www.ampser.ee/index.php?page=2 Koolinoorte tervisliku toitumise arvesti
https://www.terviseamet.ee/et Terviseamet
https://www.tai.ee/et/valjaanded Tervise Arengu Instituudi väljaanded ja uuringud TAI terviseinfo uudiskirja arhiiv
https://www.terviseinfo.ee/et/ Tervisega seotatud info

https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/ Kiusamisvaba kool