Sõpruse sild

Projekt “Sõpruse sild”

Sellel aastal maist septembreni toimus projekti "Sõpruse sild". Selles projektis osalesid õpilased Narva Humanitaargümnaasiumi- ja Viljandi Maagümnaasiumist. Projekti eesmärgiks oli kasvatada õpilastes sallivust teisest rahvusest inimeste vastu; õpetada õpilasi nägema ning teadvustama teiste rahvuste erinevusi ja iseärasusi; anda õpilastele võimalusi tegutseda koos teisest rahvusest kaaslasega; õpetada õpilasi märkama, et nad pole üksi võõras keskkonnas ja kultuuriruumis; tutvustada õpilastele tõepäraselt eesti ajalugu ja kultuurilugu.


Enne projekti Viljandi ja Narva õpilased olid omavahel ainult kirjasõbradeks. Viljandi õpilased kirjutasid Narva sõbradele paberkirjasid vene keeles, aga Narva õpilased – eesti keeles.


Tänu projektile “Sõpruse sild”, mis toetas Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Narva Humanitaargümnaasiumi õpilased kohtusid oma kirjasõbradega Viljandi Maagümnaasiumist (1. juulist 2012 on Viljandi Maagümnaasium muudetud põhikooliks ja kannab nime Viljandi Kesklinna Kool) Viljandi linnas, kus  viidi läbi  erinevad üritused: linna ekskursioon, viktoriin Narva õpilastele,  seiklus- ja maastikumäng, fotojaht.


Projekti teisel etapil Viljandi Maagümnaasiumi õpilased kohtusid oma kirjasõbradega Humanitaargümnaasiumist Narvas, kus samuti viidi läbi planeeritud üritused:  kooli ja linna ekskursioon,  viktoriin Viljandi õpilastele, teatraliseeritud üritus "Ardejaht", eesti keele ja kultuuri keskuse “Eesti Kodu Narvas”  külastamine.


Projekti  raames teostatud tegevuste tulemusena saavutatud uued kontaktid, partnerkooliga on tekkinud soe ja toetav sõbraside. Tänu sellele toimub õpilastel tolerantsuse kasvatamine teisest rahvusest inimeste vastu ja huvi aratamine maa ajaloo vastu. Projekti ühised tegevused, ühised väärtushoiakud, koolide ühised põhiväärtused andsid võimaluse saavutada projekti püstitatud eesmärki: tunnetada, et nii eesti kui venekeelsed noortel on hoolimata erinevast emakeelest sarnased huvid ja eesmärgid, meie ühine kodu on Eestimaa, õppida austama teise rahvuse kultuuri, kombeid, rahvatraditsioone.