Keelelaager „Tulevikku – kindlustundega!”

Narva humanitaargümnaasiumi keelelaager „Tulevikku – kindlustundega!”


Projekti sihtrühmaks valiti  12  venekeelset õpilast Narva Humanitaargümnaasiumist (10. klassist).  Sihtrühmaks valisime need õpilased sellepärast, et õpilasi ootab gümnaasiumiastmes üleminek osalisele eestikeelsele õppele. 


Keelelaager toimus mitteformaalse õppe käigus ehk, mängudes ja tegevustes motiveerisime  õpilasi õppima uusi sõnu, et suurendada nende toimetulekut eestikeelses keskkonnas. Kusjuures põhitegevuseks oli ikkagi õppimine ja õppekavas nõutud teadmiste ja oskuste omandamine. Keelelaagri programm oli  kokku pandud nii, et õpilastel oleks aega nii keeleõppeks, lõbusateks peoõhtuteks, ekskursioonideks kui spordiüritusteks.


Nii selle projektiga õnnestus ühendada keelaagri ning õppetöö. Projekt võimaldas  laiendada õpilaste silmaringi, saada rohkem teadmisi Eestist nagu riigist, kus elatakse ja mille kodanikud ollakse. See on hädavajalik, sest ei saa omaks võtta seda, mida ei tunta.


Projekti läbiviijad loodavad, et antud projekti tegevused kindlasti aitavad  riiklike eksami sooritamisele eesti keeles ning  kasutama eesti keelt võimalikult erinevates olukordades ja tulevikus.