Riikliku järelevalve kontaktandmed

Haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakond

Irina Tabakova, irina.tabakova@narva.ee, tel 35 99212

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu 50088,

telefon 735 0222,

e-post: hm@hm.ee