"Designing bridges among European citizens through STEAM" 01.09.2017 - 31.08.2019

 

"Designing bridges among European citizens through STEAM" 01.09.2017 - 31.08.2019


PROJEKTI KIRJELDUS:
Rahvusvaheline projekt „Sildade loomine euroopa kodanike vahel STEAM-i alusel“ oli toetatud Erasmus + KA219 programmi raames. Projektis osaleb 5 üldhariduslikku asutust  Hispaaniast, Eestist, Rumeeniast, Türgist ja Itaaliast. Peamiseks projekti koordinaatoriks on kool Hispaaniast.

Kaheks projekti eesmärgiks on:
1.Arendada innovaatilisi ideid STEAM-i alusel (Teadus, Tehnoloogiad, Tehnika, Kunst ja Matemaatika);
2.Toetada tüdrukute osalemist teadusüritustes, pooldades sugude võrdsust.

Projekti osalejad töötavad innovaatilstes valdkondades, mis on seotud droonide, robotite, elektroonika, algoritmide koostamisega programmides Arduino ja  Hakeon. Projekti osalejad laiendavad oma teadmisi koostöö abil.

Projekti võtmesõnad on STEAM, sugude võrdsus, kaasaarvamine, teadus.

PROJEKTI EESMÄRGID:
1.Õpilaste teaduslik-tehniliste oskuste arendamine, kasutades kaasaegseid tehnoloogiaid.
2.Gümnaasiumi õpilaste kriitilise mõtlemise arendamine STEAM-i alusel (Teadus, Tehnoloogiad, Tehnika, Kunst ja Matemaatika).
3. Tüdrukute motiveerimise uute allikate otsimine, elustades nende huvi teadusainete ning uurimuste vastu.
4.Õpetajate abi uute praktiliste lahenduste tulemusliku leidmisega.
5.Töösuhete loomine teiste partnerkoolidega, pooldades võrdsust, tolerantsust ja grupitööd.

Link projekti blogile: http://equity-esteam-innovation.simplesite.com/