Projekt «Kõik erinevad – kõik võrdsed»

Meie kool, Narva Humanitaargümnaasium, on töötanud Sõmerpalu Põhikooliga koos juba mitu aastat ja oleme kõik selle koostööga rahul.

Meie projekti „Kõik erinevad - kõik võrdsed“ raames meie partneriga, eestikeelse Sõmerpalu Põhikooliga, mida toetas samuti Integratsiooni Sihtasutus, toimus 2009.a. novembrikuus külaskäik Sõmerpallu. Meie gümnaasiumi õpilased elasid Sõmerpalus õpetajate peredes  ja õppisid Sõmerpalu Põhikoolis tugiõpilaste klassides. Õpilased käisid tundides vastavalt Sõmerpalu Põhikoli tunniplaanile, võtsid plaanis olevatest väliklassi- ja muudest üritustest osa. Õppekavas oli  mõnede Tartu muuseumide, nimelt Eesti Rahvamuuseumi, Haridusministeeriumi, Loodusmuuseumi ja Oskar Lutsu Majamuuseumi külastamine. Sõmerpalu Põhikooli pedagoogide poolt oli  töötatud välja nädalakava, tänu sellele said õpilased üksteisega lähedamalt tutvuda.


Peamine tulemus oli see, et õpilased tunnetasid, et nii eesti kui venekeelsel noortel on, hoolimata erinevast emakeelest, sarnased huvid ja eesmärgid ja et Eestimaa on meie ühine kodu. Toimus tolerantsuse arendamine teistest rahvustest inimeste vastu, noored õppisid austama teise rahvuse kultuuri, kombeid, rahvatraditsioone.

Me täname Sõmerpalu Põhikooli kollektiivi, Integratsiooni Sihtasutus loodame tulevikus koostööle ja ootame neid vastuvisiidile.

Projekti rahastaja - Integratsiooni Sihtasutus.