Uudised

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja õpilaste digitaalsete joonistuste, animatsioonide ja heliloome konkursi

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja digitaalse kunsti konkursi, et toetada õpilaste loominguliste digioskuste kujundamist ning motiveerida õpilasi ja õpetajaid kasutama digitaalseid vahendeid  eneseväljendusoskuste arendamiseks. Konkursi silmapaistvaid töid kasutatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi pühadetervituses ning avalikustatakse ministeeriumi veebis ja sotsiaalmeedia kanalites.


Konkursile on oodatud osalema kõik kooliõpilased, võistlus toimub kolmes kategoorias. Tööd peavad lähtuma „jõulurahu“ või „pühademelu“ temaatikast.


Konkursi tingimused: 

 

·         Osalema on oodatud kõik kooliõpilased, osaleda saab individuaalselt, iga osaleja võib esitada kuni kolm tööd.

·         Konkursitööde temaatika on jõulurahu või pühademelu.

·         Võitlustööd peavad valdavalt olema tehtud digitaalsete rakendustega – kujundusprogrammi abil, digitaalse joonistuse, maali või graafikana. Lisada võib omaloodud muusikat.

·         Võistlustöö tuleb esitada SIIN hiljemalt 9. novembriks 2018

·         Tööde esitamisega annab autor Haridus- ja Teadusministeeriumile õiguse kasutada, reprodutseerida ja avalikustada tema tööd.

·         Konkurss toimub kolmes kategoorias: 1.-6. klass, 7.-9. klass ning 10.-12. klass.

·         Konkursi võitjad valib selleks moodustatud komisjon. Tööde hindamisel arvestatakse idee väljapaistvust, teostamise kvaliteeti ja visuaalset sobilikkust kasutamiseks pühadetervitusena.

·         Kategooriate võitjaid autasustatakse nutipliiatsiga varustatud tahvelarvutiga.

·         Võitjad kuulutatakse välja 16. novembril.

20.10.2018

Laste kasvunäitajate seireuuringu tulemused

2016. aasta kevadel toimus Maailma Terviseorganisatsiooni laste kasvunäitajate seireuuring (COSI) I klassides. Laste kasvunäitajate seireuuringu käigus kogutud andmed on nüüd analüüsitud. Uuringu raportiga saate tutvuda järgneval veebilingil: https://intra.tai.ee//images/prints/documents/152456745217_euroopa_laste_rasvumise_seire__est_.pdf

16.10.2018

Loomekonkurss "Tunne riigikaitse ajalugu" II osa, tähtaeg 30.09.2018

Kas oled huvitatud meie riigi ajaloost ja erinevatest tähtsatest kohtadest? Vabal ajal meeldib looduses liikuda? Otsid uusi kohti, mida avastada? Kui see kõik tekitas uudishimu, siis see konkurss on just Sinu jaoks. Nimelt soovib Eesti NATO Ühing Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde ning Eesti Sõjamuuseumiga välja kuulutada Loomekonkursi "Tunne riigikaitse ajalugu" II osa. Konkursile on oodatud kõik huvilised olenemata vanuseklassist. Ülesandeks on välja mõelda huvitavaid orienteerumiskaarte, mida konkursi lõppedes saaksid kasutada erinevad Eesti koolid, et teha oma tunde veel põnevamaks. Lisaks on see võimalus saada teada rohkem oma kodukohast või on võimalus üldse sõita teise Eesti otsa ja avastada sealseid paiku.

Loomekonkuri esimese osa raames tuleb kiita võitjatöid! Karel Udras ja Kahru Männik Tartumaalt. Tööga saab tutvuda SIIN

Kohtla-Järve Maleva Põhikooli 8-kl.õpilased: Jevgeni Orehhov, Kirill Sorokin, Vladlen Pokrova. Tööga saab tutvuda SIIN.

Täpsem info on olemas reklaamis ning kindlasti ei puudu ka auhinnad. Sellel korral on auhindadeks võitjameestkonnale kiirpildikaamerad Fujifilm Instax mini 9, võimalus on minna külastama Eesti Sõjamuuseumi koos piduliku vastuvõtuga, omalt poolt lisab meened ka Eesti NATO Ühing.

Tehtud tööd palume saata aadressile info@eata.ee hiljemalt 30.septembriks.

Lisainformatsioon: info@eata.ee

 

11.09.2018

Kursused ja õpikojad õpilastele

Tartu Ülikooli teaduskool soovib head õppeaastat ja tänab õpetajaid koostöö eest õpilaste harimisel.

Läbi aastate on just õpetajad olnud kanaliks, kelle kaudu on õpilased leidnud tee teaduskooli kursustele ja õpikodadesse.

Palume sel aastalgi soovitada teil oma kooli õpilastel liituda meie kursuste ja/võiõpikodadega.

Võrreldes eelmise aastaga on kursuste nimekiri täienenud uute koolitustega, millest põhikoolikooli vanema astme ja gümnaasiumiõpilastele sobivad Linnaplaneerimine ja Imeline universum ning gümnasistidest olümpiaadihuvilistele Võistlusprogrammeerimine II (edasijõundnutele) ja Ettevalmistus keemiaolümpiaadiks III. Kokku on meie nimekirjas üks auditoorne ja 49 kaugõppeõppekursust erinevatest valdkondadest. Kursustele registreerimine kestab 20. septembrini või kohtade täitumiseni.

Lisaks kursustele sõidavad tänavugi mööda Eestimaad füüsika-, keemia- ja bioloogia õpikodade mobiilsed laborid. Õpikodade kodulehel on näha, millistes piirkondades õpikojad 2018/19. õppeaastal toimuvad. Kui teie lähikonnas toimub õpikoda, palume soovitada õpilastel sellega liituda, et praktilisest loodusteaduste õppest osa saada. Õpikodadesse registreerimine kestab 20. septembrini või kohtade täitumiseni (st siin tark tormab).

07.09.2018

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlikkuskonkurss

Nii ettevõtlikud, kui on meie tänased noored, on ka homne Eesti riik. Noorte ettevõtlikkus kujuneb meie kõigi koostöös. Pakume võimalust kooli noorte ettevõtlike tegude tunnustamiseks. Viimaseid nädalaid ootame elluviidud projekte Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmi noorte ettevõtlikkuskonkursile. Õpetajad saavad aidata tegusid vormistada ja esitada - ehk on parim tegu tehtud just sealse kooli õppurite poolt.

Edu ja Tegu noorte ettevõtlikkuskonkursil on oodatud osalema noored erinevates vanusekategooriates. Teretulnud on koolis õppetöö raames tehtud ja päriselt ellu viidud projektid ja algatused ning ka noorte endi initsiatiivil tehtud teod, olgu selleks kodukandi korrastamise aktsioon, mõni eesmärgipärane laager, üritus, uudne leiutis või hoopis heategevuslik projekt. Hea idee väärib tunnustamist, sest annab noortele julgust ja motivatsiooni edaspidiseks.

Konkursile ootame 7-26-aastaste noorte algatatud ettevõtlike tegude kirjeldusi koos foto- ja videomaterjaliga. Ei tasu muretseda, kui tegutsemishoos ei olnud jäädvustusteks aega – tagantjärele tasub lihtsalt loovalt läheneda, oluline on anda žüriile ettekujutus tehtust läbi video või pildimaterjali. Ettevõtlikkuskonkursile saab töid esitada kahes kategoorias – äriline tegu ehk toode või teenus ning sotsiaalne tegu, mis aitab lahendada näiteks mõnda kogukondlikku probleemi. Konkursitöid saab esitada kuni 14.09.2018 ning täiendav info on kättesaadav ja ka prinditav konkursi veebilehel www.ettevõtlusõpe.ee

 

07.09.2018

Õppenõukogu istung

Lugupeetud kolleegid!

Teisepäeval 04.09.2018 kell 13:00 toimub loengusaalis õppenõukogu istung.

Päevakord   
1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
2. 2017.-2018. õppeaasta õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.
3. 2018.-2019. õa kooli üldtööplaani kinnitamine.
4. Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine.

Lugupidamisega, kooli juhtkond

31.08.2018

Õppenõukogu istung

Õppenõukogu istung toimub 15.juunil kell 14.30 loengusaalis.

Päevakord:
10.-11. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
10.-11. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
10.-11. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.
1.-8. klasside õpilaste täiendava õppetöö täitmise tulemused ja järgmisse klassi üleviimine.
Põhikooli lõpetamine ja põhikooli lõputunnistuste väljaandmine.
Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiitusega.
Põhikooli lõpetajate tunnustamine kiituskirjaga „Väga heade tulemuste eest üksikus õppeaines“.
Gümnaasiumi lõpetamine ja lõputunnistuste väljaandmine.
Gümnaasiumi lõpetajate tunnustamine kuld- ja hõbemedalitega.

14.06.2018

Õppenõukogu istung

Õppenõukogu istung toimub 1.juunil kell 13.50 loengusaalis.

Päevakord
3. õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö plaanide täitmine.
4. õppeveerandi tulemused.
1.-8. klasside õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
1.-8. klasside õpilaste tunnustamine kiituskirjaga „Väga hea õppimise eest“.
1.-8. klasside õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
Lapsevanema taotlusel koduõppel õppivatele õpilastele õppimise perioodi pikendamine.

01.06.2018

Eesti noored olid edukad Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadil

Eesti õpilased naasesid nädalavahetusel Sloveeniast Euroopa Liidu loodusteaduste olümpiaadilt (EUSO) kuld- ja hõbemedalitega, saavutades üldarvestuses teise ja kaheksanda koha.

Sloveenias Ljubljanas 28. aprillist 5. maini toimunud bioloogiat, keemiat ja füüsikat siduval võistlusel osales 156 õpilast 25 Euroopa riigist. Korraldajad valisid sel aastal ülesannete teemaks rahvusliku toodangu ja hinnatud traditsiooni veini. Õpilased määrasid istandustes elavaid putukaid, hindasid viinamarjades leiduvate ensüümide tööd, eraldasid taimelehtedes olevaid pigmente, uurisid erineva alkoholisisaldusega lahuste viskoossust ja veini optilisi omadusi ja kirjeldasid veini keemilisi omadusi potentsiomeetrilise tiitrimise abil.

Esikoha võitsid Tšehhi koolinoored. Üldarvestuses sai teise koha ja kuldmedalid Eesti A-võistkond koosseisus Hanna-Riia Allas Hugo Treffneri Gümnaasiumist, Kaarel Kivisalu Tallinna Reaalkoolist ja Sofia Marlene Haug Gustav Adolfi Gümnaasiumist. B-võistkond koosseisus Martin Rahe ja Anna Pauliina Rumm Tallinna Reaalkoolist ja Konstantin Dukatš Narva Keeltelütseumist sai kaheksanda koha ja hõbemedalid.

08.05.2018

Fantaasiapardi disainimise loovkonkurss

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit, SA Hille Tänavsuu Vähiravifond “Kingitud Elu”  ja Heategevusfond Minu Unistuste Päev korraldab lasteaedadele ja koolidele fantaasiapardi disainimise loovkonkursi.

Pardiralli on juba viiendat korda toimuv heategevusüritus, kus Kadrioru pargi kanalis võistlevad tuhanded vannipardid. Vannipartide võistuujumise eesmägiks on teadvustada vähihaigete laste ja nende perede olukorda. Ürituse kohta saate täpsemat infot meie kodulehelt https://www.pardiralli.ee/.
 
Osaleda võivad kõik koolid ja lasteaiad. Konkursitöö tuleb esitada fotona, kuid pardi valmistamise meetod on Sinu valida. Juhend ja kaaskiri on lisatud manusesse.

Osavõtjate kategooriad on lasteaed; 1.-3. klass; 4.-6. klass; 7.-9. klass; 10.-12. klass. Tööd lisatakse Pardiralli Facebooki lehele.
 
Fotosid fantaasiapartidest oodatakse hiljemalt 25. maiks aadressile maris@pardiralli.ee. Auhinnatud tööd kuulutatakse välja 1. juunil.

Täpsustavate küsimuste korral võite ühendust võtta Pardiralli loovkonkursi projektijuhiga: Maris Süld, maris@pardiralli.ee, tel 53439637

02.05.2018

Projekt „Räägime eesti keeles“

Hei, kallis koolikaaslane!
Meil on hea meel teatada, et algab uus projekt „Räägime eesti keeles“!
Kui tahad suhelda kooli- ja keelekeskkonnas oma eesti keelt emakeelena kõnelevate eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel suurendades kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist, siis tule julgesti ja registreeri osalejaks!
Projekti  toimumisaeg on 30. apr – 30.sept 2018.a.
Projekt toimub Lõuna-Eestis.
Projektist võtab osa 90 sihtrühma õpilast.


Projekti rahastab Eesti Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus.
Projektis osalemine on sihtrühma õpilasele tasuta.
Projekti eesmärk on tutvustada lähemalt Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega noortele vanuses 7-19 eluaastat eesti kultuuriruumi – maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakkuda noortele võimalusi kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Projekti raames toetatakse sihtrühmale eesti keele ja kultuuri õpet eesti peredes.

Projekti korraldaja: MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal. 
Juhatuse esimees: Pille Kulberg
Lisainformatsioon ja registreerimine: Narva Keeltelütseum, kabinet 113
Vastutav isik: Narva Keeltelütseumi õppealajuhataja Angelina Myullyumyaki

10.04.2018

Õpilasvarjunädal

3. – 26. aprillil saavad 9. - 12. klasside õpilased varjutada Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse õpilasi ja osaleda erialases tunnis või koolipraktikal. 
Tule õpilasvarjuks, vaata ise ja tutvu lähemalt pakutavate erialade ja õppekeskkonnaga!

IVKHK’s Sind ootab:
- õpilane, kes korraldab Sinu päeva
- osalemine erialatundides ja koolipraktikal
- koolihoonete ja õppekeskkonnaga tutvumine

Vali Sulle sobiv eriala ja tule õpilasvarjuks, siis näed oma silmaga, mis kutsehariduskeskuses toimub!

06.04.2018

TTÜ tänusõnad ja tervitused Narva Keeltelütseumi kooliperele!

Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo ja õppeprorektor Hendrik Voll tervitavad Narva Keeltelütseumi koolipere. Soovime tänada kõiki teie õpetajaid tubli töö tegemise eest. Samuti soovime kõikidele abiturientidele edu riigieksamiteks ja ootame teid kõiki TTÜsse õppima!

Videot vaata siin.

27.03.2018

Õppenõukogu istung

Õppenõukogu istung toimub 26.märtsil kell 14.55 loengusaalis.

Päevakord:
1) 2.õppeveerandi tulemuste alusel individuaaltöö kavade täitmine. 
2) 3.õppeveerandi tulemused.

25.03.2018

Eesti Vabariik - 100!

24.02.2018

Videokonkurss noortele

MTÜ-l Eesti Roheline Liikumine on käimas videokonkurss  noortele, kuhu oodetakse lühivideosid, mis pakuvad lahendusi keskkonnateemaliste probleemide kitsaskohtadele avalikel üritustel. Osaleda saavad kõik kuni 30-aastased noored nii üksi kui meeskonnana.

Avalik üritus - igasugune avalikus sise- või väliruumis toimuv kõigile soovijatele avatud üritus: kooli jõulupidu, kadri-ja mardipäeva ettevõtmised, uue aasta vastuvõtmine Raekoja platsil, kontsert, etendus, festival, laat, spordivõistlus, tantsupidu, näitus vms.

Mida videote sisult ootame? Selgituseks koostasime nimekirja (manuses ja allpool), kus on kirjas erinevad teemakohased ideed - valida võib nende seast arendades ise mõnda oma nägemuse kohaselt või mõelda välja täiesti uus teema. Lisaks reaalsest elust filmitud kaadritele on oodatud ka animatsioonid või lavastatud filmid. Peamine on video sisu haakumine keskkonna ja avalike üritustega.

Video pikkuseks on kuni 5 minutit. Loodetavasti on see jõukohane kõigile vanuseastmetele.

Õigele konkursile kohaselt on meil erinevaid väärikaid auhindu: pääsmed Viljandi pärimusmuusika festivalile ning Positivus festivalile Lätis (võitja+sõber). Lisaks erinevad loosiauhinnad. Lõpptulemusena on võitjad kõik.

Pakutava teema lahendamine annab võimaluse koolide ainekavades olevate keskkonda säästvate teemade käsitlemiseks, õpilaste tähelepanu juhtimiseks selle valdkonna kitsaskohtadele ja ka oma oskuste realiseerimiseks.

Palun jagage videokonkursi infot oma õpilastega ja innustage neid osalema. Soovi korral saadame Teile ettevõtmist reklaamiva A3 formaadis plakati.

Küsimuste tekkimisel võtke julgesti ühendust!

Videosid oodetakse 14. maini 2018.

Täpsemat infot leiate ja konkursi reeglitega saate tutvuda Eesti Rohelise Liikumise 
koduleheküljel.

Mõned teemanäited ideede käimapanekuks:

NB! Kõigi teemade puhul silmas pidada, et need sisaldaks keskkondlikku seost avalike üritustega. Videolõigud võivad olla nii filmitud kui ka animeeritud.

• 100% täiuslikku avalikku üritust pole olemas - aga kui oleks, milline see oleks?
• Sina ja su taastäidetav veepudel/ratas/termos/spork käimas avalikult ürituselt avalikule üritusele.
• Festivalil prügikastis on peamiseks jäätmeks ühekordne tops - milline on ühekordse topsi eluring selle tootmisest selle hävimiseni?
• Filmi oma pere keskkonnasõbralikult korraldatud jõulu- või uusaastapidu, sünnipäeva vms - mida võiks sealt avalikule üritusele üle kanda?
• Milline oleks ühe keskkonnateadliku avalikul üritusel osaleja päev?
• Intervjuud avalikul üritusel osalejatega/korraldajatega.
• Kui keskkonnasõbralik üritus oleks loom, siis milline, missuguste harjumustega ja miks?
• Kuidas saab üks positiivne muutus alguse, mida selleks tarvis on?
• Mis erinevused on keskkonnasõbralikul üritusel ja mittekeskkonnasõbralikul üritusel?
• Milline näeb festival välja mõne putuka, nt mesilase pilgu läbi, kes festivaliplatsil ringi lendab (mida näeb)?
• Tantsuline lähenemine: kaunis „Luikede järv“ kesk festivalijärgset „väsinud“ peoplatsi/raekoja platsil pärast uusaastapidustusi vm.
• Muusikaline lähenemine: muusika tegemine vahenditega, mis leiduvad avalikul üritusel (prügikastide kaaned, prügikotid, ühekordsed nõud, pudelid, jm).
• Muusikavideo: (tuntud) laul (uute) keskkonnateemaliste sõnadega.
• Keemilised katsed: Avalikel üritusel on olulisel kohal ka CO2 saaste – mis juhtub, kui süsihappegaasi saab liiga palju, kuidas see inimestele mõjub?
• Õppevideo: kuidas korraldada keskkonnasõbralikku üritust?
• Oma sõprade/klassikaaslaste/õpetajate/pereliikmete küsitlemine teemal: Miks on vaja keskkonda hoida?
• Must-valge tummfilm naljakast juhtumisest avalikul üritusel.
• Võtta inspiratsiooni tsitaatidest, kõnekäändudest, vanasõnadest: Mida külvad, seda lõikad/ Pärast mind tulgu või veeuputus/ …
• Eesti otsib keskkondlikku superkangelast!
• Kui liigud mõnel üritusel ringi, siis mis silma jääb - kas ja kuidas on korraldatud jäätmetete sorteerimine? Kas mõnel toitlustajal vms on leidlik lahendus, kuidas ressursse kokku hoida? Kas ja kuidas on korraldatud transport festivalipaika?

07.02.2018

14. kirjanike tuur „Eesti kirjanikud Eesti raamatukogudes“

8. novembril kell 16.00 külastavad Narva Keskraamatukogu:
Vahur Affanasjev - https://et.wikipedia.org/wiki/Vahur_Afanasjev
Silvia Urgas - https://et.wikipedia.org/wiki/Silvia_Urgas
Piret Jaaks - https://et.wikipedia.org/wiki/Piret_Jaaks
Aapo Ilves - https://et.wikipedia.org/wiki/Aapo_Ilves

Sissepääs on tasuta.

Kohtumised on vene ja eesti keeles.

03.11.2017

Keskraamatukogu ja keeltekool Likool jätkavad „Ameerika klubi" tegevust


04.10.2017

Võistlus “Naised mereteaduses”

Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut kutsub noori vanuses 14-18 aastat osalema kujutava kunsti võistlusel “Naised mereteaduses”. S
oovime, et konkursil osalemine paneks noori mõtlema soolise võrdõiguslikkusega seotud väljakutsetele teaduse- ja tehnoloogia valdkonnas ning avardaks nende arusaamu antud teemal üldisemalt.

Tegemist on Horisont 2020 projekti “Baltic Gender” (https://www.baltic-gender.eu/home) raames korraldatava konkursiga. Projektis osalevad kaheksa Läänemere piirkonna uurimisasutust ja kõrgkooli, sh Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, eesmärgiga vähendada soolist ebavõrdsust mereteaduse ja -tehnoloogia valdkonnas.

Võistlustööd (animatsioon, illustratsioon, poster, foto, video, vms.) palume saata hiljemalt 5. novembriks 2017 e-posti aadressile: baltic-gender@apc.ku.lt

Alla 18-aastased osalejad peavad koos võistlustööga esitama ka vanemliku nõusoleku vormi (vt manuses, Parental Consent Form).

Kolme parimat võistlustööd auhinnatakse 500 euroga.

Täpsema informatsiooni ja konkursi reeglid leiate manusest ning projekti kodulehelt https://www.baltic-gender.eu/home.

Lisainformatsioon: Kaire Toming, TÜ kaugseire ja mereoptika vanemteadur, kaire.toming.001@ut.ee

13.09.2017

Arvamuslugude konkurss

Kutsume gümnasiste osalema arvamuslugude konkursil, mis toimub Eesti Rahvuskultuuri Fondi vahendusel igal sügisel. Tänavused teemad on:


1.Tahan lennata, aga mitte eriti kõrgelt
2.Kuidas Euroopa Liit on minu peret aidanud
3.Vahel mõtlen inimeste aususe üle
4.Milline eestlasest raamatutegelane on mind kõige enam paelunud?
5.Kas minu laps võiks veel osata midagi istutada või külvata?
Tähtaeg on 16.oktoober, ent saab vaadata ka konkursitingimusi www.erkf.ee alt Tiina Tammani nime juurest. Huvitavamatele kirjutajatele on rahalised preemiad.
Kui soovite vaadata paari eelmise aasta kirjutajate töid, siis need on nähtaval aadressil www.tiinatammanikonkurss.blogspot.com.

04.09.2017