Uudised

NARVA LINNA KOOLID VIIAKSE ÜLE DISTANTSÕPPELE

ALATES 12. NOVEMBRIST VIIAKSE NARVA LINNA MUNITSIPAALOMANDIS OLEVAD KOOLID ÜLE DISTANTSÕPPELE JA NARVA LINNA ASUTUSTES PEATATAKSE AJUTISELT KONTAKTNE ÕPPETÖÖ JA HUVITEGEVUSED NING TEENUSTE OSUTAMINE

Viimasel ajal on mitmes linna asutustes aset leidnud COVID-19 nakkuse puhangud, koroonaviiruse levikut puudutav olukord muutus Narva linnas kriitiliseks.
Eesmärgiga peatada COVID-19 haiguse leviku Narva linnas Terviseameti ettepanekul alates 12. novembrist viiakse Narva linna munitsipaalomandis olevad koolid üle distantsõppele ja peatatakse ajutiselt kontaktne õppetöö ja huvitegevused ning teenuste osutamine järgmistes linna asutustes:

Narva linna üldhariduskoolid
Narva Laste Loomemaja;
Narva Muusikakool;
Narva Kunstikool;
Narva Noorte Meremeeste Klubi;
Narva Spordikool Energia, sh. ujula;
Narva Paemurru Spordikool;
Narva Spordikeskus;
Kultuurimaja Rugodiv;
Narva Noortekeskus.

Kontaktse õppetöö ja huvitegevuste peatamise ajal õppetasu ei võeta.

12.11.2020

Koolinoorte ideekonkurss „Mina suudan!“

22.10.2020

1.september - Teadmiste päev

Klassijuhataja tundide graafik on kättesaadav siin.

01.09.2020

Räägime eesti keeles

Projekt “Räägime eesti keeles” alustab taas!

Kui oled kooliealine noor vanuses 7-19 aastat ja Su kodune keel pole eesti keel, aga soovid praktiseerida oma eesti keele oskust ja õppida juurde uusi sõnu ning väljendeid, suhelda oma eakaaslastega, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel ja matkadel Lõuna-Eesti looduskauntes kohtades, tule julgesti ja registreeri end osalejaks!

Projekti toimumisaeg on 8.juuni- 27.sept 2020.a

Projekti rahastab Eesti Kultuuriministeeriun ja Integratsiooni Sihtasutus. Kõik tegevused projektis on sihtrühmale tasuta.

Projektijuht tagab, et sihtrühma isikuandmeid töödeldakse vastavalt Eesti Vabariigi andmekaitse seadusele, need on konfidentsiaalsed ja kasutatakse vaid sihtrühma parima teenindamise otstarbel. 

Projekti eesmärk on arendada eesti keelest erineva emakeele ja kultuurilise taustaga noorte eesti keele oskust, luua võimalused igapäevaste kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega, tõsta noorte ühiskondlikku aktiivsust uute ühiskondlike teadmiste kaudu Eesti ühiskonnas.


Projekti korraldaja on MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal

Projektijuht Pille Kulberg

Registreerimine:

https://forms.gle/cHv2d3eAbTBtYqaN9


15.06.2020

Tänasest algas virtuaalne tudengivarjutamine!


Tere!

Tänasest algas virtuaalne tudengivarjutamine! Tallinna Ülikooli tudengid ootavad 7.-12. klassi õpilasi 45 minutilisele tudengivarju kohtumisele Zoom keskkonnas. Õpilased saavad kohtumistel küsida küsimusi nii õpingute sisu, sisseastumise kui ka laiemalt ülikoolis õppimise kohta. Tudengid on praeguseks välja pakkunud juba üle 100 kohtumise aja 28 erinevalt erialalt

Tudengivarjutamise võimalused leiab SIIT!
 

Tallinna Ülikooli suhtekorralduse 3. kursuse tudeng Rando Aljas on valmis tudengivarje võtma. “Mina tegin oma valiku eriala valikul just tänu tudengivarjutamisele!” ütles Aljas ja lisas: “Tänu sellele, et tudengivarjutamine toimub e-keskkonnas, saan ma varjutamise võimalust pakkuda kokku 80 õpilasele 8 erineval päeval.” Aljas loodab, et ka õpilased on avatud uutmoodi võimalustele.

 

Palun jagage infot oma õpilastele

 

Olete oodatud jagama infot tudengivarjutamise kohta oma kooli 7.‒12. klassi õpilastele. Lisainfot saab Facebook ürituse alt. 

 
 

Toredat kevadet! 

Tagasi Kooli meeskond

www.tagasikooli.ee

 

Tagasi Kooli strateegiline partner on Swedbank Eesti.

28.04.2020

Vikerraadio e-etteütlus 3.04 kell 10.30

3. aprillil toimub Vikerraadio e-etteütlus kell 10.30.

"Algselt 13. märtsil toimuma pidanud Vikerraadio e-etteütluse võistlus toimub nüüd Vikerraadio sünnipäeval, 3. aprillil kell 10.30."

 Juhiseid  hakatakse Vikerraadiost jagama juba kell 10. 

Lisainfo: https://menu.err.ee/1068839/e-etteutlus-toimub-vikerraadio-sunnipaeval-3-aprillil

30.03.2020

Riigikantseleist Bänner

Suurema suurusega

29.03.2020

ööpäevaringsed infotelefonid

Tähelepanu!

Narva Linna Sotsiaalabiamet avaldab ööpäevaringsed infotelefonid, mis töötavad riigis eriolukorra tingimustes!

Kui vajate KIIRELOOMULIST abi, palun helistage!

Kui märkate, et keegi vajab KIIRELOOMULIST  abi, helistage!

Kõik Narva Linna Sotsiaalabiameti spetsialistide telefonid on avaldatud kodulehel ning                Narva Linna Sotsiaalabiameti ustel, aadressidel Linda 4 ja Malmi 5A.

Võimalusel helistage spetsialistidele telefoni teel.
53056001, 53054558 - pensionäärid, täiskasvanud inimesed erivajadustega
53040627 - toimetuleku rühm
53012714 - lastekaitse osakond
5512193 - direktor (abivajavad pensionärid)

27.03.2020

10 soovitust, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest

Tere

Jagame teiega kümmet soovitust, mida õpetajad, lapsevanemad ja noorsootöötajad peaksid noortega suhtlemisel meeles pidama. Soovitused lähtuvad eriolukorras Vabariigi Valitsuse poolt seatud piirangutest. Palun jagage soovitusi kõigiga, kellel võiks neist kasu olla.

Soovitused on nii eesti kui ka vene keeles.

Kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele leiate Haridus- ja Teadusministeeriumi ja eriolukorra veebist.
Oleme valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee
Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!

Haridus- ja Teadusministeerium

10 soovitust õpetajale, lapsevanemale ja noorsootöötajale, kuidas rääkida noortega koroonaviiruse ohtlikkusest

 1. Uuri, mida noored viiruse kohta juba teavad. Lase neil rääkida mõtetest ning tunnetest, mis sellega seoses tekivad, täpsusta vajadusel fakte ja korrigeeri riskide kohta käivaid väärarvamusi.
 2. Paku juurde informatsiooni, selgita, kust sinu info pärineb ja millised on usaldusväärsed allikad info hankimiseks (Terviseamet, Maailma Terviseorganisatsioon, teadlaste ja arstide sõnavõtud jms). Suuna noori võimalusel jälgima ka Facebookis neile mõeldud kanalit Teeviit, kus vahendatakse viiruse kohta käivat ametlikku infot ja nõuandeid.
 3. Ära koorma noori infoga üle. Jäta võimalus infot juurde küsida. Võta päevakajalisi sündmusi jälgides viirusega seonduvad uued teemad ja vaatenurgad regulaarselt jutuks. Viiruse kohta saadakse igapäevaselt teada uusi fakte, mis aitavad selle käitumist mõista ja end paremini kaitsta.
 4. Uurige viiruse kohta koos midagi uut juurde (nt kuidas inimese keha viirustega võitleb ning millele viitavad haiguse sümptomid, kuidas viirused meid haigeks teevad ning mida me saame teha, et haigestumise riski vähendada).
 5. Selgita lihtsalt ja toetu faktidele, mitte emotsioonidele ega arvamustele.
 6. Ole rääkides tõsine ja veenev. Väldi hirmutamist ja ähvardamist – palju mõjusam on suunata noori tõeste faktide kaudu olukorda mõistma ja sellele vastavalt käituma.
 7. Juhi noorte tähelepanu mõtlematu käitumise tagajärgedele. Nakatudes seavad nad ohtu mitte ainult enda, vaid ka oma lähedaste tervise.
 8. Selgita, et viirus ei ole seotud vaid ühe riigi (nt Itaalia) või inimrühmaga – viirus ohustab kõiki vanusest sõltumata.
 9. Palu noortel pakkuda ise lahendusi vaba aja veetmiseks. Näiteks virtuaalse noorsootöö tegevused – mõtteid ja meetodeid leiad Eesti Noorsootöö Keskuse alalehelt "Noortevaldkonnale eriolukorras".
 • Sotsiaalmeedias kasuta teemaviidet #püsikodus.
Selgita, et viiruse leviku tõkestamiseks peab vältima nii avalikke kogunemisi kui ka kohtumisi sõpradega.
 • Avalikus kohas peab rangelt järgima 2 + 2 põhimõtet: liikuda tohib kas üksi või kahekesi ning teiste inimestega tuleb hoida vähemalt 2-meetrist vahet.

10 рекомендаций учителям, родителям и молодежным работникам о том, как говорить с молодежью об опасности коронавируса

 1. Поинтересуйтесь, что ребята знают о коронавирусе. Позвольте им поделиться своими мыслями и эмоциями, которые возникают у них в связи с нынешней ситуацией, при необходимости уточните факты и опровергните неверные утверждения.
 2. Предложите информацию и объясните происхождение ваших сведений (Департамент здоровья, Всемирная организация здравоохранения, мнение ученых и врачей и т.д). Если ваш подопечный читает по-эстонски, то предложите ему подписаться в Фейсбуке на канал Teeviit, где есть много полезной и проверенной информации о вирусе и советы в доступном молодежи виде.
 3. Не перегружайте молодых людей информацией. Предоставьте им возможность обратиться к вам за дополнительной информацией. Старайтесь регулярно обсуждать новости, связанные с вирусом. На эту тему ежедневно возникают новые факты, которые помогают понять его поведение и лучше себя защитить.
 4. Попробуйте вместе узнать что-то новое о вирусе (например, как тело человека борется с вирусом, о чем сигнализируют симптомы болезни, как мы заболеваем из-за вирусов, и что мы можем сделать для того, чтобы снизитьриск заболевания).
 5. Объясняйте вещи простым языком и ссылайтесь на факты, а не на мнения или эмоции.
 6. В разговоре оставайтесь серьезными и убедительными. Избегайте запугивания и угроз – оперируя фактами, вы скорее настроите молодых людей на серьезное отношение к ситуации и на соответствующее поведение.
 7. Обратите внимание ребят на то, какие последствия могут быть у непродуманного поведения. Если они заразятся, то это будет угрожать не только их собственному здоровью, но и здоровью их близких.
 8. Объясните, что вирус не связан только с одной страной (например, Италией) или определенной группой людей – вирус опасен для всех, независимо от возраста.
 9. Предложите ребятам самим придумать варианты для времяпрепровождения. Например, молодежная работа в виртуальной реальности – идеи для вдохновения можно найти на странице Эстонского центра молодежной работы в разделе „Noortevaldkonnale eriolukorras“ (на эстонском языке).
 • В социальных сетях можно пользоваться хэштегом #püsikodus.
Объясните, что для того, чтобы не дать вирусу распространиться, следует избегать публичных мероприятий, в том числе и встреч с друзьями.
 • В публичных местах, а также на улице следует придерживаться правила 2+2: перемещаться можно либо по-одиночке, либо вдвоем, и другими людьми следует соблюдать как минимум двухметровую дистанцию.
 • Подробнее читайте на странице Министерства образования и науки и странице чрезвычайного положения.

 

26.03.2020

Seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood

Anname teada, et seoses eriolukorraga lükatakse edasi gümnaasiumide lõpueksamite toimumise periood.

Kuni eriolukorra lõpuni ei toimu ka keeletasemete eksamid, testid ja tasemetööd.

Eksamite edasilükkamise peamine põhjus on eriolukorrast tulenev vajadus vältida avalikke kogunemisi ja piirata lähikontaktide arvu.
Uued eksamiajad sõltuvad eriolukorra kestusest, uute kuupäevade selgumisel anname sellest viivitamatult teada.
Uute eksamiaegade määramisel lähtutakse sellest, et õpilastel ja õpetajatel oleks piisavalt aega eksamitele häälestumiseks –need toimuvad mitte varem kui kaks nädalat pärast tavapärase õppekorralduse taastamist.
Juhul, kui eriolukorra kestust pikendatakse ning see ulatub suvevaheaja alguseni, peab ministeerium otstarbekaks, et koolid lõpetatakse jooksvate hinnete alusel.
Gümnaasiumi, kutseõppeasutusse ja kõrgkooli vastuvõtmise tingimused määrab iga haridusasutus ise.
Distantsõpe haridusastustes jätkub esialgu veel vähemalt kaks nädalat, kuid tõenäoliselt pikendatakse seda veelkord kuni aprilli lõpuni.
Koolivaheaeg toimub tavapärasel ajal ehk 20.-26. aprillini.

Samuti juhime tähelepanu sellele, et kõige värskem info ning vastused korduma kippuvate küsimustele on kättesaadavad HTMi veebis
eesti keeles (https://www.hm.ee/et/koroonaviiruse-leviku-tokestamine-info-haridusasutustele)
vene keeles (https://www.hm.ee/ru/predotvrashchenie-rasprostraneniya-koronavirusnoy-infekcii-informaciya-dlya-uchebnyh-zavedeniy)
inglise keeles (https://www.hm.ee/en/spread-covid-19-recommendations-educational-institutions)

Ministeerium on valmis vastama täiendavatele küsimustele telefonidel 56 900 340 või 56 900 353 ning e-posti teel info@hm.ee

Juhiseid ja soovitusi eriolukorras käitumiseks saab infotelefonilt 1247.

Olge terved!

Haridus- ja Teadusministeerium

25.03.2020

Eesti NATO Ühingu loomekonkurss "Disaini meile slogan!"

Tuletame meelde, et tööde esitamise tähtaeg on 12. märts 2020 kell 20:00! Palume julgustada õpilasi osalema.

Eesti NATO Ühing kuulutab välja 2020 aasta loomekonkursi! Projekti toetavad NATO peakorter, Kaitseministeerium ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Konkurss nimega „Disaini meile slogan!“ toimub 17. veebruar - 29. märts 2020 Eesti NATO Ühingu sotsiaalmeediakanalites.

Loomekonkursi eesmärgiks on luua disainitud slogan. Slogani teemadeks võib valida endale sobiva:

*NATO; 

*riigikaitse; 

*julgeolek; 

*NATO ja partnerid; 

*esti-NATO. 

Slogan võib olla joonistatud, meisterdatud, arvutis disainitud vms. Disain peab sisaldama vähemalt ühte slogan- tüüpi lauset (hüüdlauset kas eesti, vene või inglise keeles) ning olema graafiliselt/kunstiliselt kujundatud ning esteetilise välimusega. 

Konkursil saab osaleda 16 – 19 aastane Eesti Vabariigi kodanik. Sündmuse lehele saab oma töö kavandi postitada kuni 12. märts 2020 kell 20:00. Võistlusel osalevad vaid üksikindiviidide kavandid. Ekspertidest koosnev žürii valib kogunenud töödest 10 parimat ning kuulutab need välja 14. märtsil kell 10:00 ning need tööd lähevad rahvahääletusele nii Facebookis sündmuse lehel, kui ka Eesti NATO Ühingu Instagrami lehel. Sündmuse lehe leiad SIIT.

Kolm enim koondhääli saanud sloganit kuulutatakse välja 29. märtsil 2020 kell 15:00, kui tähistame Eesti NATO-ga liitumise 16 aastapäeva. Auhinnaks on kolme parima töö autorile reis Brüsselisse, NATO peakorterisse. Reis toimub 2020 aasta juulikuus. 

Abimaterjale leiad: www.eata.ee, www.natonia.ee ja www.nato.int


04.03.2020

KUTSE: rahvusvaheline kalade rändepäeva joonistusvõistlus

Head looduse vahendajad!

Kutsume osalema rahvusvahelisel kalade rändepäeva joonistusvõistlusel. Kalasid oodatakse joonistama 5-18 a lapsi ja noori. Võistluse reeglite järgi võib illustratsioon olla horisontaalses formaadis A4 suurusel paberil ja vabalt valitud tehnikas. Kujutatavad kalad on siirdekalad nagu angerjas, atlandi tuur, meriforell, lõhe, ogalik, merisutt (või teised kinnitatud nimekirja liigid). Joonistused skaneeritakse ja saadetakse elektrooniliselt, tähtaeg on 31. märts 2020.
Eestis saadetud töid hinnatakse nii rahvusvahelisel kui kohapealsel võistlusel. Kahe vanusekategooria parimatele paneb temaatilised auhinnad välja ajakiri Kalastaja. Kõige aktiivsemalt kaasa lööv kollektiiv võidab osaluse kalanduslikus õpitoas või temaatilisel väljasõidul, mille toimumise aeg ja koht valitakse koostöös kooliga Kollektiivi tunnustamisel aitavad kaasa Keskkonnaagentuur ja Kalanduse Teabekeskus.
Tööde hindamisel on 2 kategooriat: 5- 11 a ja 12- 18 a. Mõlema kategooria paremik kuulutatakse välja kalade rändepäeval 16. mail. Osalemise tingimuste kohta leiad täpsustused manuses olevalt kutselt. Kui vajate abi skaneerimisel, siis pöörduge palvega lähimasse Keskkonnaameti kontorisse.


Kalade rändepäeva eesmärk on tõsta teadlikkust ja juhtida tähelepanu siirdekaladele ja nende elupaikade olukorrale. Kes on siirdekalad ja kust leiab nende kohta infot? Hea ülevaate Eestis elavatest kaladest saab Eesti kalade andmebaasist ja raamatust „Eesti kalad“. Kas teadsite, et meie vetest on leitud ligi 100 liiki kalu? Neist 9 on siirdekalad - merest magevette või mageveest merre kudema rändavad kalaliigid. Sinna kuuluvad nii kõige pikemaid rändeid tegev angerjas, üliharuldane atlandi tuur, põnev pisike ogalik kui ka aasta kalaks valitud lõhe. Joonistusvõistlus on hea viis nende liikidega lähemalt tutvust sobitada ning uurida, milliseid tingimusi nad vajavad ja mis väljakutseid elus ületama peavad.
Kalad peegeldavad veekogude seisundit - kui kala tahab ja saab veekogus elada, on suure tõenäosusega ka veekogu seisund hea. Paraku puuduvad sageli meie veekogudes neile omased kalad või on neid seal väga vähe. Põhjused võivad olla tingitud ilmastikust - näiteks põua tõttu madalam veetase, kuid sageli on kalale muidu sobivad elupaiga rikkunud inimtegevus. Näiteks meriforell ja lõhe, kes elavad meres ja kudema tulevad jõgedesse, ei pääse sageli sobivatele kudealadele, sest ei suuda ületada jõele rajatud paise. Paisude mõjust saab rohkem lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehel.  Kui kaladel puudub võimalus järglasi anda, tähendab see pikas perspektiivis nende liikide kadumist meie vetest.
Rahvusvahelist joonistusvõistlust korraldab World Fish Migration Foundation koostöös fondiga WildlifeForever. Võistluse info, sh tingimuste kohta loe täpsemalt: https://www.wildlifeforever.org/home/state-fish-art/fishmigrationaward/
Eesti poolset osalust korraldab Keskkonnaamet koostöös Keskkonnaagetuuri ja Kalanduse Teabekeskusega. Tunnustamisel kasutatakse Euroopa Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Liidu Merendus- ja Kalandusfondi rakenduskava ning ajakirja Kalastaja toetust.
Lisainfo: Elo Raspel, email elo.raspel@keskkonnaamet.ee, tel 5341 9205.

12.02.2020

Tänukiri TÜK Lastefondilt

Hea Narva Keeltelütseumi koolipere!

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on Teile väga tänulik Teie toetuse ja jõuluaegse annetuse eest! Oma heateoga olete kaasa aidanud raske haigusega silmitsi seisvate laste ravitingimuste parandamisele.
Suur aitäh väga tänuväärse ettevõtmise ja heategevusliku panuse eest!
Heade soovidega
SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond


12.02.2020

Kirjandusfestival Prima Vista 2020 kutsub noori osalema fänniloomingu konkursil

Kirjandusfestival Prima Vista kuulutab välja konkursi, kuhu oodatakse oma lugudega osalema kõiki kuni 26 aastaseid fänniloomingu (fanfiction) autoreid.

„Prima Vista festivali kavas on alati kindel koht ka noortele suunatud üritustel,“ rääkis Prima Vista juhatuse festivali esinaine Annika Aas. „Sel aastal korraldame esmakordselt fänniloomingu konkursi ja loodame, et noored lasevad oma fantaasial lennata ning neil on inspiratsiooni paljudeks põnevateks lugudeks.“

Konkursile esitatava loo tekst peab olema kirjutatud eesti keeles, põhinema kirjandusteosel, sisaldama kuni 7000 sõna ning selles ei tohi olla ebasündsusi. Lugu ning vabas vormis avaldus koos autori kontaktandmetega tuleb saata e-postile irina.moldre@luts.ee või tavapostiga Tartu Linnaraamatukokku (Irina Möldre, Kompanii 3/5, Võõrkeelne ilukirjandus, Tartu 51004) märgusõna „Fänniloomingu konkurss” all. Tööde esitamise tähtaeg on 30. märts 2020.

Parimad tööd valib välja viieliikmeline žürii ning võitja kuulutatakse välja 4. mail kell 16 Tartu Elektriteatris kirjandusfestivali Prima Vista raames.

Tänavu 4.-9. maini Tartus toimuva rahvusvahelise kirjandusfestivali Prima Vista teemaks on „Inimese varjud“. Programmi keskmes on mälu, vaimne tervis, teadmised ja inimese mõju keskkonnale.

07.02.2020

Humanitaaria uurimistöö koolis

Algusaeg: 17. veebruar 2020

Sihtrühm: 10.–11. klass
Maht: 2 EAP
Kursuse eesmärk on arendada õpilaste uurimistöö-alaseid pädevusi ja toetada õpilaste valmisolekut uurimistöö eesmärgipäraseks läbiviimiseks.
Rohkem infot: https://e-oppekeskus.ee/kursused/humanitaaria-uurimistoo-koolis/

23.01.2020

Narva kolledžis tähistatakse kodanikunädalat

Kodanikupäeva tähistame on Narva kolledži pikaajaline traditsioon, mida jätkatakse ka sel aastal. Sel korral on kavas Eesti-teemaline viktoriin gümnasistidele, kohtumine kirjaniku Sass Hennoga ning filmi „Tõde ja õigus“ avatud linastus.  Üritused toimuvad 27. ja 28. novembril TÜ Narva kolledžis. 

Kolmapäeval, 27. novembril kell 10.45 algab kodanikunädala raames toimuv Narva kolledži kirjandusklubi kohtumine, kus külaliseks on tunnustatud kirjanik Sass Henno. Erinevalt tavapärasest kirjandusklubi kohtumisest toimub sel korral lausa kolm järjestikust lühiloengut, mille ühiseks teemaks on "Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge". Kirjandusklubi kohtumine toimub auditooriumis 200 ning on avatud kõikide huvilistele.

Samal päeval, 27. novembril algusega kell 14:00, toimub traditsiooniline koolinortele suunatud viktoriin.Viktoriinis võtavad osa Narva ja Sillamäe koolide gümnasistide võistkonnad. Kodanikupäeva viktoriini küsimused käsitlevad erinevaid Eestiga seotud teemasid: kultuur, ajalugu, loodus, sport, riigisümbolid ja kaasaegne kodanikuühiskond.

 Neljapäeval, 28. novembril algusega kell 16:00 linastub kolledži suures auditooriumis mängufilm „Tõde ja õigus”, mis põhineb A. H. Tammsaare samanimelise romaani esimesel osal. Filmile järgneb venekeelne arutelu  ajakirjaniku Mihhail Komaško eestvedamisel. Film kestab 165 minutit ning linastub venekeelsete subtiitritega. Linastus on tasuta ning oodatud on kõik huvilised.

Lisaks põhiprogrammile on samal ajal kolledžis avatud kaks näitust: rahvusvaheline maalinäitus "Kohtumised Eestis" ning Soome dokumentaalne fotonäitus „Saunarahvas“.

26.11.2019

25.10 digiõhtu keskkoolitüdrukutele Narva kolledžis

Reedel, 25. oktoobril kl 12 jõuab Narva kolledžisse tasuta "dIKTeeri oma tulevik" üritus, mis tutvustab 15- kuni 19-aastastele tüdrukutele IT-maailma. Üritus on eesti ja vene keeles.

 

Koos toitlustusega töötoad kestavad kella neljani. Kõiki osalejaid ootavad kingitused JOIK Eestilt ja Apollo Kinolt.

 

Üritus FacebookisRegistreerimine kuni 22. oktoobrini SIIN.

 

Oma tööst räägivad ja õpitube viivad läbi ägedad IT-maailmaga seotud noored. Oma arvutit ei pea kaasa võtma. Inspiratsioonikõne peavad Telia Eesti ja Eesti Energia, kes avavad tehnoloogiamaailma salapäraseid telgitaguseid.

 

Tule ise ja kutsu sõbranna kaasa!

15.10.2019

Räägime eesti keeles


 

02.09.2019

LAK-õppe kuu sündmus

Narva Keeltelütseum kutsub Narva linna lasteaedu LAK-õppe kuu raames lastemuusikalile  “Aristokassid”.
Aeg: 17. aprill 2019  kell 10.00 ja 11.00
Koht: Narva Keeltelütseum, aula (2. korrus)
Sihtrühm: 5-6-aastased lapsed
Kestus: 20 min
Lühike sisu: Üritus on inglise keeles.  Laval saab näha lugu neljast kassist ning nende tegemistest-sekeldustest. Tantsude saatel kõlavad laval imelised laulud. Lastemuusikal on õpetlik ja vaatemänguline.
Rollide täitjad: 6.klassi õpilased
Registreerimine kuni 10.04.2019 http://bit.ly/2U4oIUc

18.03.2019

loov- ja uurimistööde võistlus

Viru Instituut kutsub osalema Tallinna Ülikooli Eesti pedagoogika arhiivmuuseumi  III kooliajalugu käsitlevate loov- ja uurimistööde võistlusest õpilastele teemal  „Meie kool ja Eesti Vabariik 100“.
Võistluse  žüriile edastada tööd e-postiga  (epam@tlu.ee või eneluka@tlu.ee) või tavapostiga (TLÜ Eesti Pedagoogika Arhiiv-muuseum, Rävala pst 10, 15042 Tallinn).
Võistlustöid saab esitada 10. märtsist 10. aprillini 2019. Erandjuhtumid  kooskõlastatakse EPAM-iga.
Võistlustöid säilitatakse tuleviku kooliajaloo uurijate tarbeks EPAM-i kogus.

Antud võistluse tööd sobivad ka esitamiseks III noorte ülevirumaalisele konkursile 21.juuniks 2019. Konkursi kutse ja juhend on kättesaadav instituudi kodulehel http://viruinstituut.ee/kodu-uurimiskonkurss-2019/. 
Info: marge@viruinstituut.ee

30.01.2019