Õppekava

Põhikooli õppekava
Põhikooli õppekava üldosa
Põhikooli ainekavad
Vene keel ja kirjandus; Vene keel; Kirjandus
Eesti keel teise keelena; Eesti keel; Eesti kirjandus
Inglise keel
Matemaatika ja arvutiõpetus
Loodusõpetus
Geograafia
Bioloogia
Keemia
Füüsika
Ajalugu
Inimeseõpetus
Ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst ja tööõpetus; Kunst
Tööõpetus
Kehaline kasvatus
Gümnaasiumi õppekava
Gümnaasiumi õppekava üldosa
Gümnaasiumi ainekavad
Vene keel; Kirjandus
Eesti keel teise keelena
Inglise keel
Matemaatika
Bioloogia ja inimeseõpetus
Geograafia
Keemia
Füüsika
Ajalugu ja ühiskonnaõpetus
Muusika
Kunst
Kehaline kasvatus
Valikained