Eesti keel

Eesti-Vene-Eesti sõnastik

Eesti-Vene-Eesti sõnastik www.multitran.ru kodulehel

Eesti-Inglise sõnastik www.multitran.ru kodulehel

Inglise-Eesti sõnastik www.multitran.ru kodulehel

Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2013

Õppekeskkond EFANT

Eesti keele testid

Eesti keele süntesaator

Filosoft (Eesti keele programmid, tarkvara, pakkumised)

Vene-Eesti sõnastik http://slovarus.info/est.php kodulehel