Keelekümblus

1.e klass
2.e klass
3.e klass
4.e klass
5.e klass
6.e klass
7.e klass
8.e klass
9.e klass

KEELEKÜMBLUSPROGRAMM


KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI LOGO
KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI PÕHIMÕTTED
EESTI KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI ÜLDEESMARGID
KEELEKÜMBLUSKESKUSE KONTAKTANDMED
KEELEKÜMBLUSKLASSID 2019/2020
KEELEKÜMBLUSE ÕPETAJAD


KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI LOGO


KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI PÕHIMÕTTED

Keelekümblus on õppeviis, mis toetab mitmekeelsuse kujunemist – laps saab suhu võõrkeele ilma emakeelt kahjustamata. Keelekümblusprogrammis toimub keeleõpe lisaks keeletundidele ka teistes ainetundides, riiklike õppekavade alusel õppimise ajal, vähemalt 50% sihtkeeles. 
Varase keelekümbluse mudeli puhul toimub põhikooli lõpuks vähemalt 60% õppest eesti keeles, s.o õppekeeleks loetakse nende õpilaste puhul eesti keel. Vene keele kui emakeele õppega alustatakse teise klassi teisest poolaastast. Vene keele osatähtsus õppekeelena suureneb järk-järgult, kuni moodustab 6. klassist ligikaudu 40% õppekava mahust.
Hilise keelekümbluse mudelit rakendatakse põhikooli teise astme 5. või 6. klassist alates. Programmi vältel moodustavad eesti keel ja eesti keeles õpitavad ained vähemalt 60% õppekava mahust. Eestikeelse õppe mahu kujundamisel ja ainete valikul eestikeelseks õppeks juhindub kool põhikoolijärgseks õppeks vajaliku keeleoskuse saavutamise ootusest.


EESTI KEELEKÜMBLUSPROGRAMMI ÜLDEESMARGID

  • eesti keele kõrge funktsionaalne oskus (lugemisel, kirjutamisel, rääkimisel, kuuldust arusaamisel);


  • vene keele valdamine eakohasel tasemel;


  • klassile vastav edasijõudmine muudes õppeainetes, näiteks matemaatikas;


  • eesti ja vene kultuuride mõistmine ning väärtustamine;


  • kolmanda keele hea oskus.KEELEKÜMBLUSKESKUSE KONTAKTANDMED

Alates 2013. aastast koordineerib keelekümblustegevusi Sihtasutus Innove Keelekümbluskeskus.

Keelekümbluskeskuse kontaktandmed:

Laura Komp, keelekümblusmetoodikakeskuse juhataja, laura.komp@innove.ee

Maire Kebbinau, keelekümbluse peaspetsialist (kooliprogrammid), 

maire.kebbinau@innove.ee


Rohkem keelekümbluse kohta loe siit:

    www.innove.ee/et/yldharidus/keelekymblus

    http://kke.innove.ee/keelekumblusest/teadusuuringud

Facebooki grupid:

    Keelekümblusõpetajate võrgustik

    www.facebook.com/keelekymblusprogramm/

    https://www.facebook.com/innoveKEELEKÜMBLUSKLASSID  2019/2020Varane keelekümblus


1.e klass (12 õpilast, klassijuhataja Natalja Sukhova)


2.e klass (22 õpilast, klassijuhataja Natalja Fedotova)


3.e klass (8 õpilast, klassijuhataja Jelena Šestak)


4.e klass (18 õpilast, klassijuhataja Natalja Sukhova )


5.e klass (6 õpilast, klassijuhataja Natalja Pimenova)


6.e klass (10 õpilast, klassijuhataja Svetlana Anissimova)


7.e klass (9 õpilast, klassijuhataja Natalja Zabolotnaja)


8.e klass (16 õpilast, klassijuhataja Julia Rätsep)


9.e klass (14 õpilast, klassijuhataja Svetlana Ivanova)Hiline keelekümblus


9.b klass (14 õpilast, klassiõpetaja Svetlana Ivanova)KEELEKÜMBLUSE ÕPETAJAD


Keelekümblusklassides töötavad õpetajad

 

Ees-, ja perenimi

Ametikoht


Anissimova, Svetlana

Bioloogiaõpetaja


Butkevitš, Anželika

Algklasside õpetaja


Dobrovolskaja, Jelena

Eesti keele õpetaja


Domaškevitš, Vassili

Tööõpetuseõpetaja


Fedotova, Natalia

Algklasside õpetaja


Grati, Tatjana

Inglise keele õpetaja


Grebeshkova, Tatyana

Vene keele õpetaja


Ivanova, Svetlana

Tööõpetuseõpetaja, kunstiõpetaja


Jefimova, Svetlana

Muusikaõpetaja


Kalinina, Olga

Eesti keele õpetaja


Kolyazin, Andrey

Kehalise kasvatuse õpetaja


Küng, Aive

Ajalooõpetaja


Margaryan, Margarita

Rütmikaõpetaja


Milovidova, Anna

Eesti keele õpetaja


Müller, Lilia

Muusikaõpetaja


Otvagina, Julia 

Inglise keele õpetaja


Panfiljonok,  Svetlana

Vene keele õpetaja


Pimenova, Natalja

Inglise keele õpetaja


Pušin Oleg

Kehalise kasvatuse õpetaja


Rätsep, Julia

Ainemetoodik, inglise keele õpetaja


Sepp, Christi

Eesti keele õpetaja


Šestak Jelena

Eesti keele õpetaja


Sukhova, Natalia

Algklasside õpetaja


Pidulik kontsert Emapäeva puhul

1.E, 2.E ja 3.E klasside õpilased ning nende õpetajad Natalja Sukhova, Natalia Fedotova, Olga Kalinina, Svetlana Jefimova, Marika Vulla, Liilia Müller ja Jelena Šestak valmistati ette pidulikku kontserti Emapäeva puhul.

Link videole: https://youtu.be/9KzSVBymTyM