Tööpakkumised

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega eripedagoogi töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks. 


Töö toimub vene ja eesti keeles. 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 06.09.2019. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega arendusjuhti töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks. 


Töö toimub vene ja eesti keeles. 

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 16.08.2019. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab täiskoormusega loodusainete õpetajat. 

Õppetöö toimub vene keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 16.08.2019. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. 

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,25 koormusega logopeedi ja 0,25 koormusega õpiabirühma õpetajat töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 16.08.2019. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749