Tööpakkumised

Tööpakkumine
Narva Keeltelütseum vajab 0,125 koormusega "Arvuti kasutamine uurimistöös" valikaine õpetajat. 

Õppetöö toimub eesti keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 28. 11.2022. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” või epostile mail@narvakl.edu.ee järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749, mail@narvakl.edu.ee