Tööpakkumised

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,5 koormusega logopeedi ja 0,5 koormusega abiõpetajat

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 19.08.2022. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Narva Keeltelütseum vajab 0,667 koormusega vene keele ja kirjanduse õpetajat alates 01.09.2023.

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,667 koormusega  vene keele ja kirjanduse õpetajat alates 01.09.2023.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 18.08.2023. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad.

Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,792 koormusega kehalise kasvatuse õpetajat. 


Õppetöö toimub eesti keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 29. 06.2022. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,417 koormusega kunstiõpetajat. 


Õppetöö toimub eesti keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 29. 06.2022. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,333 koormusega muusikaõpetajat. 


Õppetöö toimub eesti keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 29. 06.2022. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- C1-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749

Tööpakkumine

Narva Keeltelütseum vajab 0,417 koormusega inimeseõpetuse ja ühiskonnaõpetuse õpetajat. 


Õppetöö toimub vene keeles. Kandidaat peab oskama töötada suures koolis ja suure täituvusega klassides.

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 29. 06.2022. a aadressil Kangelaste 32, 20608 Narva, märgusõnaga „Konkurss” järgmised dokumendid:

- kirjalik taotlus;

- elulookirjeldus;

- ametlikult kinnitatud ärakiri isikut tõendavast dokumendist;

- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide ametlikult kinnitatud ärakirjad;

- vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust tõendavast dokumendist ametlikult kinnitatud ärakiri. Lisainfo tel. 35 70749