Ainevaldkond "Loodusained". Loodusõpetus

Üldalused

Üldalused

Loodusõpetuse ainekavad

Loodusõpetuse ainekava 1.klass

Loodusõpetuse ainekava 2.klass

Loodusõpetuse ainekava 3.klass

Loodusõpetuse ainekava 4.klass

Loodusõpetuse ainekava 5.klass

Loodusõpetuse ainekava 6.klass

Loodusõpetuse ainekava 7.klass