Ühiskonnageograafia 1

Lingid testidele

28.05-09.06.2024

Reisi planeerimine

Juhend (loe)

Lennureisi planeerimine (tööleht) - laadi alla


24.05.2024

Transport

Esitlus

Praktiline töö teemal „Transport“

Logistika ülesanded


10.05.2024

Rahvusvahelise firma iseloomustus (Poster)

19.04.2024
Rahvastiku tihedus ja paiknemine

Test

Praktiline töö 1.variant

Praktiline töö 2.variant

Esitlus12.04.2024

Ränded 

Esitlus 1

Esitlus 2

Rännete põhjused ja tagajärjed

19.03.2024

Demograafiline üleminek

Esitlus

Praktiline töö 1.variant

Praktiline töö 2.variant

08.03.2024

Rahvastikupüramiidid. 1.variant

Rahvastikupüramiidid. 2.variant

02.02.2024

Test "4 riiki"

4 riiki 2023


07.06.2023

Aasia riigid. Kaardi teadmise enesekontroll

Aasia poliitiline kaart 1.variant

Aasia poliitiline kaart 2.variant

07.06.2023

Valitud linna reklaam


12.05.2023

Rahvusvahelise firma iseloomustus (Poster)

Juhend

12-14.04.2023

Valitud riigi rahvastiku kirjeldus ja analüüs

Riigi valik

Juhend

10.02.2023

Praktiline töö "Riikite arngutaseme võrdlus"

Juhend

Esitlus

Maailma riigid (enesekontroll)

Ameerika-Aafrika poliitiline kaart 1.variant

Ameerika-Aafrika poliitiline kaart 2.variant

Ameerika-Aafrika poliitiline kaart Parandus12.05.2023

Euroopa riigid (harjutused)

Riigid (inglise keeles)

Pealinnad (inglise keeles)

17.05.2023

Euroopa riigid (enesekontroll)

Euroopa poliitiline kaart 1.variant

Euroopa poliitiline kaart 2.variant

Euroopa poliitiline kaart Parandus

17.05.2023

Aasia riigid (harjutused)

Edela-Aasia riigid ja pealinnad (14)

Kesk- ja Ida-Aasia riigid ja pealinnad (27)

Lõuna- ja Kagu-Aasia (18)

17.05.2023

Ameerika ja Aafrika riigid (harjutused)

Põhja-Ameerika kaart (harjutus)

Lõuna-Ameerika kaart (harjutus)

Aafrika kaart (harjutus)

Austraalia ja Okeaania kaart (harjutus)


05.05.2023

Linnad. Linnastumise kulg maailmas

Tööleht

Linnastumise kulg maailmas 1.variant

Linnastumise kulg maailmas 2.variant

Linnastumisega kaasnevad probleemid

Test

Tööleht

Lisaülesanne: koostage Canvas poster "Linnastumisega kaasnevad probleemid"
ühe arengumaa suurlinna näitel (Mumbai, Kolkatta, Nairobi, Sao Paolo jms.)

08.03.2023

Teoreetiline materjal

Praktiline töö Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid

11.03.2022

Euroopa riigid (kontroll)

Euroopa poliitiline kaart 1.variant

Euroopa poliitiline kaart 2.variant


Maailma rahvastik

23-25.02.2022

Sündimust ja suremust mõjutavad tegurid

Õpiku tekst

Praktiline töö
07.06.2021

Harjutused teemal „GIS-i kasutamine“

Delfi Regio kaart

1. variant

2. variant

Harjutused teemal "Google Earth"

1. variant

2. variant

Maa-ameti Geoportaal

1.variant

2.variant05.04.2021

Euroopa riigid (enesekontroll)

Euroopa poliitiline kaart 1.variant

Euroopa poliitiline kaart 2.variant

Euroopa poliitiline kaart Parandus


27.04.2020

Rahvusvahelise firma iseloomustus

Tabel firma valimiseks

Juhend

Fortune 500

Vene-eesti sõnastik

Inglise-eesti sõnastik


Maailma poliitiline kaart


27.01.2020

Maailma riikide kirjeldus

1. variant

2. variant

3. variant

4. variant 

04.02.2020

Riigi arengutase

Test1. arvestus - kaardi teadmine

GeoGuessr

Aasia poliitiline kaart ParandusRahvastikutihedust mõjutavad tegurid

Esitlus

Praktiline töö

Test

Praktiline töö

Rahvastiku soolis-vanuseline koosseis

Test 1.variant

Test 2.variantRiikide spetsialiseerumine