Природоведение, Биология и Человековедение

http://www.ebo.ee/ Олимпиады по естественным наукам (на эст.яз.)

http://www.looduskalender.ee/ Сайт о природе Эстонии, ссылки на веб-камеры (на эст.яз.)

http://www.bioneer.ee/ Сайт об инновациях в области экологии, окружающей среды и устойчивого развития (на эст.яз.)


https://soo.elfond.ee/filmid/ Учебные фильмы о болоте на эстонском языке с русскими субтитрами.

1. Mis on soo ja kuidas ta tekib? (5.59 min)

2. Käime läbi sootüübid (14.01 min)
3. Turvas (8.17 min)
4. Soode taastamine ja taastumine (5.22 min)
5. Vesi ja veekogud soos (7.12 min)
6. Sooarheoloogia (8.39 min)
7. Soohirmud soolugudes (5.23 min)
8. Inimeste jäljed soos (9.18 min)
9. Kuidas hoida ja kaitsta soid? (3.58 min)
Digioppevaramu-loodusvaldkonna-materjalid
Loodusõpetus: 
http://geograafia.weebly.com/uploads/4/0/4/1/4041469/loodussonastik_iikooliastmele.pdf Loodussõnastik II kooliastmele
http://bio.edu.ee/taimed/ Eesti taimed 
http://bio.edu.ee/loomad/ Eesti selgroogsed 
https://soo.elfond.ee/filmid/ Soofilmid
https://www.loodusmuuseum.ee/ Eesti loodusmuuseum
http://www.natmuseum.ut.ee/  Tartu Ülikooli loodusmuuseum

Bioloogia:
www.keskkonnaamet.ee/ Keskkonnaamet: informatsioon mitmesuguste reeglite ja eeskirjade kohta
https://mudelid.5dvision.ee/ Põhikooli loodusteaduslikud mudelid
https://www.ebu.ee/vabavara.php Bioloogia esitlused ja töölehed

Inimeseõpetus:

https://peaasi.ee/ Vaimse tervise veebileht
https://toitumine.ee/ Toitumine
https://seksuaaltervis.ee/ küsimused seksuaalsuse, tervise, lähedaste suhete, lastesaamise, rasestumisvastaste meetodite, sugulisel teel levivate haiguste jpm. teemadel.
http://www.ampser.ee/index.php?page=2 Koolinoorte tervisliku toitumise arvesti
https://www.terviseamet.ee/et Terviseamet
https://www.tai.ee/et/valjaanded Tervise Arengu Instituudi väljaanded ja uuringud TAI terviseinfo uudiskirja arhiiv
https://www.terviseinfo.ee/et/ Tervisega seotatud info
https://kiusamisvaba.ee/kiva-programm/ Kiusamisvaba kool


Тесты и практические работы

Учетная работа №1 "Доказательства эволюции. Этапы развития органического мира"