Математика

Олимпиады по математике http://www.math.olympiaadid.ut.ee -

задания олимпиадных работ для 4-6 классов https://matemaatika.eu/kmu/4-6-klasside-olumpiaad/     

Känguru võistluse arhiiv https://teaduskool.ut.ee/et/ainevoistlused/kanguru-voistluse-arhiiv

задания олимпиадных работ для 7-12 классов https://www.math.olympiaadid.ut.ee/html/index.php?id=piirk

Динамическая математическая программа https://www.geogebra.org/classic?lang=ru

математический конкурс  NUPUTA https://www.ttkool.ut.ee/nuputa/