Haridusjuhtide õppelähetus


Nadežda Tšerkašina, Narva Humanitaargümnaasiumi direktor:

Osalisin 07.04. -13 .04.2013 Hollandi õppelähetusel.
Õppelähetuse teema „Improving early, billingual and trilingual language teaching“ on väga aktuaalne minu jaoks, sest Narva Humanitaargümnaasiumis õpetamine toimub kahes keeles (eesti ja vene). Meil on  klassid inglise keele süvaõppega ka. Õppelähetuse käigus mina tundsin ära, kuidas on asi keelte õppimisega Hollandis ja teistes euroopalikutes riikides.

              Õppelähetuseks valmistasin ette presentatsiooni „Estonian Educational System“, kus oli sõnastatud informatsioon Eestist, Narvast ja Narva  Humanitaargümnaasiumist kui Eesti haridussüsteemi  osast. Eriline tähelepanu presentatsioonis oli pühendatud keelte õppimisele ning laste 
 bilingvaalsele õpetamisele Eesti koolides. Presentatsiooni  aluseks olid „Factsheet about  Estonia“ töös esitatud  Haridusministeeriumi  materjalid. Presentatsioon oli õppelähetuse esimesel päeval 08.04.10 esitatud.

            Õppelähetuse kavas oli Hollandi Haridusministeeriumi külastamine,  lütseumisse ja algkooli visiidid, loeng Fryske akadeemias.
Meie rühmas oli 12  inimest. Nende seas koolide direktorid, eri tasandi haridusametnikud, kooli ja lasteaja õpetajad, õppealajuhatajad. Hulgaliste diskussioonide käigus oli väga huvitav teada saada, kuidas on asi keelte õppimisega teistes euroopalikutes riikides, võrrelda kasutatud meetodid, võtta kasutusele eesrindlikut kogemust. Loodan, et meie kogemus oli kasulik teiste riikide esindajate jaoks.