11.klass

Lingid testidele

07.06.2024

Praktiline töö "Valitud riigi energeetika iseloomustus"

1.variant

2.variant

24.05.2024

Test Elektrienergeetika

I osa

II osa

Esitlused

Elektrienergeetika

Soojus- ja hüdroenergeetika

Tuumaenergeetika

Alternatiivenergiaallikad


09.02.2024

Jõgede veerežiim. Üleujutused

08.12.2023

Põllumajanduse mõju keskonnale

Esitlus

Tabel

Juhend

01.12.2023

Taime- ja loomakasvatuse geograafia

1.variant

2.variant

Staliistilised andmed 2020Kakao kasvatamine (14.20-22.00) video


19.10.2023

Posteri koostamine 

Posteri näidis

Juhend

Kultuurtaimede loend

30.10-30.11.2023

Diagrammi loomine ja analüüs.

Diagrammi koostamise juhend

Kaardi loomine ja analüüs.

Kaardi loomine ja analüüs (juhend)13.10.2023

Loomakasvatuse geograafia

Loomakasvatuse geograafia (diagramm)

06.10.2023

Põllumajanduse struktuur

https://forms.gle/pAEBc91gYtec6Y9S7

Esitlus10.04.2023

Metsatööstus

Esitlus

Test

Metsade hävitamine

Esitlus 

Töö tekstiga

We Lost a Football Pitch of Primary Rainforest Every 6 Seconds in 2019


06-08.03.2023

Praktiline töö Põhjavesi

Esitlus

13-16.02.2023

Jõgede veerežiim. Üleujutused

Esitlus "Jõgede veerežiim"

Esitlus "Üleujutused"

Praktiline töö

Jõgede veerežiim 2023

Test

Üleujutused 2023


Kaardi teadmise kontroll

Harjutused

1.osa

maailm

Euroopa

Kaardi kontroll

Kontroll

1.osa 1.variant

1.osa 2.variant


23.-26.01.2023

Kalandus ja akvakultuur

Esitlus

Test

Akvakultuur - lisamaterjal14-16.11.2022

Kalandus ja akvakultuur

05-07.09.2022

Loodusressursid ja nende klassifikatsioon

Vaadake esitlus ja tehke vihikus lühikonspekt.

Esitlus

Vastake testi küsimustele.

Test


12-14.09.2022

Alustage kaardi õppida

Andmete ulasdusväärsus

Esitlus

1.variant

2.variant

3.variant

4.variant


19-21.09.2022

Põllumajanduse arengut mõjutavad tegurid. Maakasutus. 

Test

Maakasutus

Diagrammi koostamise juhend

26-28.09.2022

Põllumajandusliku tootmise vormid

Test

Kalakasvatus Norras (video)

13.-15.01.2021

Mehhiko lahe reostus

Test


20.-22.01.2021

Veekogudega seotud probleemid

Praktiline tööTesti teemal "Maailmamere reostumine ning kalavarude vähenemine" koostamine.

Juhend

1. variant

2. variant

3. variant

4. variant

28-30.04.2021

Energeetika

Esitlus

Test teemal „Energeetika tähtsus ja struktuur. Energiavarade liigitus“.

15.05.2020

Elektrienergeetika

Esitlus

Traditsiooniline energia

Soojus- ja hüdroenergeetika

Esitlus Tuumaenergeetika

Alternatiivenergia

Tuuleenergia 

Päikeseeneergia  

Geotermaailenergia 

17.04.2020

Nafta-, maagaasi- ja söetööstus

Crude Oil Prices - 70 Year Historical Chart

Esitlus "Naftatööstus" 

Esitlus "Gaasitööstus"

Esitlus "Tahked kütused"

Test teemal "Kütusetööstus"

TuumaenergeetikaKaardi kontroll

1.osa 7-9.04.2021

Harjutused

Euroopa

Aasia

Kontroll 1.variant

Kontroll 2.variant


2.osa 12-21.05.2021

Harjutused

Aafrika

Austraalia 

Põhja-Ameeika

Lõuna-Ameerika 
Kontroll
Kontroll 1.variant

Kontroll 2.variant


Kaardi kontroll

Kontroll 1.variant

Kontroll 2.variant

31.01.2020

Kaardi kontroll

1.osa

Harjutused

Euroopa

Aasia

21.02.2020

2.osa

Harjutused

Aafrika

Austraalia 

Põhja-Ameeika

Lõuna-Ameerika 

Nafta-, maagaasi- ja söetööstus

Prezi.com

Tabel registreerimiseks

Esitlus "Naftatööstus" 

Esitlus "Gaasitööstus"

Esitlus "Tahked kütused"

Värsked statistilised andmed

Õppematerjalid

Naftatööstus

1. Nafta (pilt+mis see on, selle omadused)

2. Nafta tekkimislugu (lühidalt, tekst + pilt)

3. Nafta tootmisviisid ja eeltöötlemine  (lühidalt, tekst + pilt)

4. Nafta varude geograafia (diagramm, kaart) // oil resources map

5. Nafta tootmise geograafia (diagramm, kaart) // oil produstion map

6. Suurimad nafta tootjad (riigid ja firmad) - leidke värskeimad andmed // oil production by country

7. Suurimad nafta tarbijad (diagramm/kaart) - leidke värskeimad andmed /oil consumption by country

8. Nafta ekspordjad ja impordjad  (disgramm/kaart) - leidke värskeimad andmed // oil trade export import 

http://www.worldstopexports.com/worlds-top-oil-exports-country/ 

http://www.worldstopexports.com/crude-oil-imports-by-country/

9. Nafta hind - selle ajalugu ja kaasaegne seisund.  (diagramm, lühike tekst) // oil price

10. Nafta transport (pildid, eelised ja puudused)

11. Nafta nagu kütus - selle eelised ja puudused.

12. Kasutatud allikad (lingid)

Maagaasitööstus

1. Maagaas (pilt+mis see on, selle omadused)

2. Maagaasi tekkimislugu (lühidalt, tekst + pilt)

3. Maagaasi tootmisviisid ja eeltöötlemine  (lühidalt, tekst + pilt)

4. Maagaasi varude geograafia (diagramm, kaart) // natural gas resources map

5. Maagaasi tootmise ajalugu ja kaasaegne geograafia (diagramm, kaart) // natural gas produstion map

6. Suurimad maagaasi tootjad (riigid ja firmad) - leidke värskeimad andmed // natural gas production by country

7. Suurimad maagaasi tarbijad (diagramm/kaart) - leidke värskeimad andmed /natural gas consumption by country

8. Maagaasi ekspordjad ja impordjad  (disgramm/kaart) - leidke värskeimad andmed // natural gas trade export import

9. Maagaasi hind - selle ajalugu ja kaasaegne seisund (diagramm, lühike tekst) // natural gas price

10. Maagaasi transport (pildid, eelised ja puudused)

11. Maagaas nagu kütus - selle eelised ja puudused.

12. Kasutatud allikad (lingid)

Tahked kütused

1. Tahked kütused (pildid+mis see on, selle omadused)

2. Tutvase ja söe tekkimislugu (lühidalt, tekst + pilt)

3. Tahkete kütuste tootmisviisid ja eeltöötlemine  (lühidalt, tekst + pilt)

4. Kivi-  ja pruunsöe varude geograafia (diagramm, kaart) // coal resources map

5. Kivi-  ja pruunsöe tootmise ajalugu ja kaasaegne geograafia  (diagramm, kaart) // coal produstion map

6. Suurimad kivi-  ja pruunsöe tootjad (riigid ja firmad) - leidke värskeimad andmed // coal production by country

7. Suurimad kivi-  ja pruunsöe tarbijad (diagramm/kaart) - leidke värskeimad andmed /coal consumption by country

8. Kivi-  ja pruunsöe ekspordjad ja impordjad (disgramm/kaart) - leidke värskeimad andmed // coal trade export import

9. Kivi-  ja pruunsöe hind - selle ajalugu ja kaasaegne seisund (diagramm, lühike tekst) // coal price

10. Kivi-  ja pruunsöe transport  (pildid, eelised ja puudused)

11. Kivi-  ja pruunsüsi nagu kütus - selle eelised ja puudused.

12. Kasutatud allikad (lingid)