8.E ja 9.E

30.05-06.06

Reisi planeerimine Euroopa riigi pealinna

09.05.2024

Praktiline töö teemal „Transport“

Esitlus "Transport"

Logistika ülesanded

11.04.2024

Eesti toidutööstus

14.03.2024

Põllumajanduse spetsialiseerumist ja geograafiat mõjutavad tegurid

15.02.2024

Eesti energeetika 2.osa

08.02.2024

Eesti eneergetika 1.osa

01.02.2024

Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja puudused 1.osa

Energiaallikad, nende kasutamise eelised ja puudused 2.osa

18.01.2024

SKT. Ettevõtete paiknemist mõjutavad tegurid. Majanduskaardid

14.12.2023

Majanduse struktuur. Majanduse arengut ja paiknemist mõjutavad tegurid

Esitlus Majanduse struktuur

Esitlus Majandusressursid

30.11.2023

Oma maakonna rahvastiku kirjeldus

16.11.2023

Rahvastiku tihedus Euroopas ja Eestis 2.osa

Rahvastiku tihedus Euroopas ja Eestis 3.osa

01.06.2023

1.variant

2. variant

25.05.2023

Põhjavesi - teooria

Sood - teooria

Põhjavesi - test

Sood - test

17.05.2023

Eesti jõed, järved ja joad

I osa

II osa

III osa

03.05.2023

Läänemere vee omadused

Läänemeri ja inimtegevus

20.04.2023

Euroopa mered. Läänemeri.

13.04.2023

Praktiline töö teemal "Euroopa ja Eesti kliima"



08.03.2023

Eesti geoloogiline ehitus (esitlus)

Test https://forms.gle/xPpRdbupqSS531tu7

14.02.2023

Harjutused

Eesti rannajoon (mered, lahed, väinad)

Eesti rannajoon (saared, poolsaared, äärmuspunktid)

Kontroll

Eesti rannajoon (mered, lahed, väinad)

26.01.2023

Hinda plakatid

Koosta oma plakat!

25.01.2023

Kõrgvööndilisus

08-14.12.2023

Reisi planeerimine

19.10.2022

Metsade taimestik ja loomastik. Inimtegevus metsades.

Sega- ja lehtmetsad