Учебная программа для гимназии

Общая часть учебной программы для гимназии Нарвского языкового лицея
Государственная программа для гимназии

Предметные программы

Vene keele ja kirjanduse ainekavad

Vene keele ainekava. 1.kursus

Vene keele ainekava. 2.kursus

Vene keele ainekava. 3.kursus

Vene keele ainekava. 4.kursus

Vene keele ainekava. 5.kursus

Vene keele ainekava. 6.kursus

Kirjanduse ainekava. 1.kursus

Kirjanduse ainekava. 2.kursus

Kirjanduse ainekava. 3.kursus

Kirjanduse ainekava. 4.kursus

Kirjanduse ainekava. 5.kursus

Eesti keele teise keelena ainekavad

Eesti keele ainekava 1.kursus

Eesti keele ainekava 2.kursus

Eesti keele ainekava 3.kursus

Eesti keele ainekava 4.kursus

Eesti keele ainekava 5.kursus

Eesti keele ainekava 6.kursus

Eesti keele ainekava 7.kursus

Eesti keele ainekava 8.kursus

Eesti keele ainekava 9.kursus

Eesti keele ainekava 1.kursus (valik)

Eesti keele ainekava 2.kursus (valik)

Eesti keele ainekava 3.kursus (valik)

Eesti keele ainekava 4.kursus (valik)

Inglise keele ainekavad

Inglise keele ainekava 1.kursus

Inglise keele ainekava 2.kursus

Inglise keele ainekava 3.kursus

Inglise keele ainekava 4.kursus

Inglise keele ainekava 5.kursus

Inglise keele ainekava 1.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 2.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 3.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 4.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 5.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 6.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 7.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 8.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 9.kursus (valik)

Inglise keele ainekava 10.kursus (valik)

Matemaatika ainekavad

Lai kursus

Matemaatika ainekava 1.kursus

Matemaatika ainekava 2.kursus

Matemaatika ainekava 3.kursus

Matemaatika ainekava 4.kursus

Matemaatika ainekava 5.kursus

Matemaatika ainekava 6.kursus

Matemaatika ainekava 7.kursus

Matemaatika ainekava 8.kursus

Matemaatika ainekava 9.kursus

Matemaatika ainekava 10.kursus

Matemaatika ainekava 11.kursus

Matemaatika ainekava 12.kursus

Matemaatika ainekava 13.kursus

Matemaatika ainekava 14.kursus

Kitsas kursus

Matemaatika ainekava 1.kursus

Matemaatika ainekava 2.kursus

Matemaatika ainekava 8.kursus

Matemaatika ainekava 1.kursus (valik)

Matemaatika ainekava 2.kursus (valik)

Matemaatika ainekava 3.kursus (valik)

Bioloogia ja inimeseõpetuse ainekavad

Bioloogia ainekava 1.kursus

Bioloogia ainekava 2.kursus

Bioloogia ainekava 3.kursus

Bioloogia ainekava 4.kursus

Inimeseõpetuse ainekava

Geograafia ainekavad

Geograafia ainekava 1.kursus

Geograafia ainekava 2.kursus

Keemia ainekavad

Keemia ainekava 1.kursus

Keemia ainekava 2.kursus

Keemia ainekava 3.kursus

Füüsika ainekavad

Füüsika ainekava 1.kursus

Füüsika ainekava 2.kursus

Füüsika ainekava 3.kursus

Füüsika ainekava 5.kursus

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekavad

Ajaloo ainekava 1.kursus

Ajaloo ainekava 2.kursus

Ajaloo ainekava 3.kursus

Ajaloo ainekava 4.kursus

Ajaloo ainekava 5.kursus

Ajaloo ainekava 6.kursus

Ühiskonnaõpetuse ainekava  1.kursus

Ühiskonnaõpetuse ainekava  2.kursus

Muusika ainekavad

Muusika ainekava 1.kursus

Muusika ainekava 2.kursus

Muusika ainekava 3.kursus

Kunsti ainekavad

Kunsti ainekava 1.kursus

Kunsti ainekava 2.kursus

Kehalise kasvatuse ainekavad

Kehalise kasvatuse ainekava 1.kursus

Kehalise kasvatuse ainekava 2.kursus