Попечительский совет

Попечительский совет

Aleksei Voronov - kooli pidaja esindaja
Jelena Trashkova - õppenõukogu esindaja (gümnaasiumi õpetajate esindaja)
Jelena Matvejeva - õppenõukogu esindaja (põhikooli õpetajate esindaja)
Sofiya Kuzmina - õpilasesinduse nimetatud esindaja 
Alina Penkova - õpilaste esindaja 
Andrey Feshchenko - põhikooliõpilaste vanemate esindaja
Sergei Shurupov - põhikooliõpilaste vanemate esindaja 
Georgi Ignatov - põhikooliõpilaste vanemate esindaja 
Oksana Poljak - gümnaasiumiopilaste vanemate esindaja 
Veronika Ossovik - vilistlaste esindaja 
Vladislav Iljin - kooli toetavate organisatsioonide esindaja

 Kontakt: hoolekogu@gmail.com

NLV korraldus