2019-2020 õa

2019.-2020. õa õppenõukogu koosolekud

24.09.2019. a nr 1.1-7/1

Päevakord:

1. Õppenõukogu sekretäri valimine

2. Põhikooli õppekava muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

3. Kooli kodukorra muudatuste läbiarutamine ja arvamuse avaldamine.

4. Vanema taotlusel õpilastele koduõppe rakendamine.


29.10.2019. a nr 1.1-7/2

Päevakord:

1. 1. õppeveerandi tulemused.

2. Hoolekogu esindajate valimine.